✅ บันทึกประวัติ ✅ ไม่ลืมนัดหมอ ✅ รู้ลำดับรอคิว ✅ ชิวๆเรื่องจ่ายเงิน

ระบบ iOS
https://apps.apple.com/th/app/mor-or-care/id1488582331

ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=medpsu.doit.mororcareplus