มืออาชีพ จิตสาธารณะ

นำการเปลี่ยนแปลง

ภาระงานสารสนเทศ

ภาระงานหลักในด้านการให้บริการ จัดหาเทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของคณะฯ ตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้.

กิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศล

นายสมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานระบบ

โทรศัพท์ 6315

somsack.l@psu.ac.th

นายภูวนาท คงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานโปรแกรมเมอร์

โทรศัพท์ 6315

phoowanat.k@psu.ac.th

แหล่งข้อมูล