ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ห้องคอมพิวเตอร์ 3309 | Computer Room 3309

สถานที่ตั้ง : อาคารไพบูลย์ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  • รองรับการเรียนได้ไม่เกิน 20 ท่าน
  • รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ LCD Projector , computer และเครื่องเสียง
  • รองรับการใช้งาน WIFI
  • รองรับการพริ้นงานสี
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ห้องคอมพิวเตอร์ 3310 | Computer Room 3310

สถานที่ตั้ง : อาคารไพบูลย์ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  • รองรับการเรียนได้ไม่เกิน 40 ท่าน
  • รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ LCD Projector , computer และเครื่องเสียง
  • รองรับการใช้งาน WIFI
  • รองรับการพริ้นงานสี
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ & Internet

1. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร-เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด

2. ไม่อนุญาตให้นำเกมส์ และโปรแกรมอื่นๆ มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามเปิด Website ที่ไม่เหมาะสม

3. ห้ามนำแฮนดี้ไดร์ฟที่มีไวรัสมาเสียบกับคอมพิวเตอร์ ในห้องคอมพิวเตอร์

4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน และห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ถอดรองเท้าวางที่ชั้นวางให้เรียบร้อย และกรุณารักษาความสะอาด ในห้องคอมพิวเตอร์ หากพบเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

6. หากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว ให้ออกจากระบบ และปิดเครื่องด้วย

7. ห้ามเก็บข้อมูลงานไว้ในเครื่อง จะไม่รับผิดชอบเมื่อสูญหาย เนื่องจากจะมีการลบในทุกช่วงซัมเมอร์

8. หากผู้ใดทำผิดกฎระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จะงดให้ผู้นั้นใช้ห้องคอมพิวเตอร์

คำเตือน : ห้ามเสียบแฮนดี้ไดร์ฟในห้องคอมพิวเตอร์

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ยกเว้นช่วงที่ต้องใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน

* วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีกิจกรรมพิเศษใดๆ

* ทางห้องคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศเดือนมิถุนายน 2562