Konto członka (CRM)

Każdy członek PSPD posiada konto w systemie CRM PSPD, za pomocą którego może m. in. sprawdzić status członkostwa, zmienić dane adresowe czy opłacić składkę.

System dostępny jest pod adresem panel.pspd.org.pl.

Login to adres email podany w formularzu rejestracyjnym. Na ten adres przesyłane jest również hasło do konta.

Zmiana danych adresowych

  1. Zaloguj się na panel.pspd.org.pl i kliknij w opcję "Moje dane" w prawym górnym rogu ekranu.

2. Kliknij w opcję "Dane adresowe" po lewej stronie ekranu.

3. Kliknij w opcję "Edytuj" u dołu sekcji z danymi adresowymi.