Propulsion Dox

Dobro došli na sajt sa internim dokumentima Propulsiona!

Ovde ćete pronaći naše registracione dokumente, procedure, godišnje izveštaje, šifre, kratke opise organizacije, CV-jeve zaposlenih, logotipe, pečate i potpise i druge elemente koji vam mogu zatrebati u svakodnevnom radu.

Na ovom sajtu nije novi sadržaj; linkovi će vas odvesti na Dropbox i Drive, u skladu s procedurama, ali je ovde na jednom mestu sve sistematizovano i organizovano.

Primetili ste da nešto nedostaje? Kliknite na dugme ispod. (Isto dugme nalazi se u dnu svake stranice.)

BHS

Formulari sa matičnim brojevima, PIB-om, adresama, brojevima računa i sl. za sva pravna lica (Fondacija Beograd, Fondacija Sarajevo, DOO)

BHS ENG

Zvanični registracioni dokumenti za sva pravna lica (Fondacija Beograd, Fondacija Sarajevo, DOO)

BHS ENG

Zvanični finansijski dokumenti za sva pravna lica (Fondacija Beograd, Fondacija Sarajevo, DOO)

BHS

Interni pravilnici i procedure

BHS ENG

CV-jevi, fotografije, kontakti i kratki opisi ekspertize naših zaposlenih i saradnika

BHS

Tabela sa šiframa za sve servise koje koristimo

BHS ENG

Različiti opisi organizacije za tendere, prezentacije i javna predstavljanja

BHS ENG

Varijante logotipa, memorandumi, PPT template, fontovi, potpisi i pečati

BHS

Ko šta radi u Propulsionu