Årets viktigste konferanse for unge i sjømatnæringen

YoungFish har gleden av å invitere til YoungFish- konferansen 2018 den 31. januar på Scandic Ørnen i Bergen.

Planleggingen av neste års høydepunkt er godt i gang. Temaet for konferansen er havet (re)struktureres. Det er optimistiske spådommer om at verdiskapningen fra havet skal økes betraktelig, men det er også sagt at hvis dette skal lykkes er det viktig med et samspill mellom myndigheter, forskere og næringene som i dag, og i fremtiden, benytter havet. Næringene har mye å lære av hverandre; miljøene innen fiskeri, oppdrett, landindustri, offshore, shipping, teknologi og forskning bygger på hverandres kompetanse for å løse utfordringer, men likevel er det en kamp om plassen og andre interessekonflikter mellom aktørene som ønsker sin del av havet. Med konferansen 2018 ønsker vi å gi deltakerne et innblikk i hvor vi er i dag og hvor vi er på vei. Med foredrag fra SINTEF OCEAN, Innovasjon Norge, WWF, m.f. kan vi bekrefte at dette blir en faglig spennende og inspirerende dag. Med 200 unge fra sjømatnæringen samlet, er det i tillegg store muligheter for nye bekjentskap og gode diskusjoner.

Grunnlaget for å løse morgendagens utfordringer legger du og dine bransjekolleger på YoungFish Konferansen 2018! Endringene og de nye nettverkene må komme fra de unge. Dette vil lønne seg for deg og din arbeidsgiver.

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Ønsker ditt selskap å sponse YoungFish Konferansen 2018?

YoungFish drives på frivillig basis og er avhengig av støtte fra våre sponsorer og partnere for å arrangere interessante og attraktive samlinger for våre medlemmer. Dette gjelder også for den årlige konferansen vår, som er et separat arrangement uavhengig av den generelle støtten. Målet for YoungFish konferansen januar 2018 er å legge til rette for en inspirerende dag for unge i næringen, hvor ideer kan deles og diskuteres, og ambisjoner skal få grobunn. Er din bedrift interessert i å bidra til at sjømatnæringens fremtid er i gode hender? Ta kontakt med leder@youngfish.org

Programkomité

Anette Nordvik

Camilla Solheim Nore

Therese Tande

Matias Hana