Ponuka otvoreného úveru pre všetky vaše finančné potreby

Chcete získať finančnú pomoc na realizáciu vašich projektov alebo na čerpanie výhod z fondu? chcete získať pomoc, aby ste vyhoveli potrebám, bez ohľadu na vaše sociálne postavenie, ponúkame krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé úvery od 1 000 EUR do 850 000 EUR pri sadzbe 3% s dobou splatnosti 1 rok a 30 rokov všetkým, ktorí sú schopní splácať.


Vitajte Vážený zákazník


Týmto by sme Vám chceli potvrdiť, že Vás radi zaradíme medzi našich nových zákazníkov, čo Vám umožní využiť mnohé výhody, vrátane Vašich finančných potrieb.

Sme však ochotní financovať fondy a monitorovať váš súbor tak, aby ste boli spokojní so svojou žiadosťou o pôžičku. Chceme prezentovať naše podmienky pre otvorenie vášho súboru.


Tu sú naše podmienky:

,

1-Splátky vášho osobného úveru sú prispôsobené vášmu rozpočtu.

Môžete vykonať jeden alebo viac projektov.


2-Mať príjem, na ktorý sa má splácať úver


3- Neimportujte občanov


4-Možnosť splácať žiadosť


5-Make viac ako 18 a menej ako 80 rokov


6- Platná identita na podpis zmluvy


7-Prijíma svoje financovanie do 72 hodín po prijatí svojho osobného úverového spisu

8-Môžete požiadať o poradie splátok úveru hore alebo dole každých 6 mesiacov.


9-Každý rok môžete požiadať o odklad mesačnej platby.


10-Môžete splatiť celý úver alebo jeho časť bez sankcie. V prípade čiastočného splácania môžete skrátiť dobu trvania úveru alebo mesačnej splátky.


11 - Prvá mesačná splátka úveru sa uskutoční 90 dní (3 mesiace) po získaní úveru príjemcom.


12-Môžete zaručiť svoj kredit, za váš pokoj a mier vašich susedov (nie nevyhnutne)


13-Pred financovaním musíme podpísať zmluvu o nadobudnutí úveru


môžete sledovať svoj súbor, aby ste poznali jeho vývoj. Neváhajte a povedzte nám výšku žiadosti a lehotu splatnosti

Výška úveru : ?

doba trvania: ?

Potom budete mať nastavenie kreditu.