biologia

16.03.2020

Powtórzenie tematów o cechach populacji

  1. Wejdź na stronę https://docwiczenia.pl , nastepnie wpisz kod B8Q867 i obejrzyj filmik.

  2. Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.46 do 52.

  3. Podpowiedź do zadania 6 str 52. Przykład wykresu słupkowego

https://www.google.com/search?q=wykres+s%C5%82upkowy&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00Rp-14Yxmsg0wRC3msnlT_kWt5-A:1584347682146&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gaU70ocd3UjhIM%253A%252ChkDVk8lnfNznaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDG1xsXleX5pFS59Thxw1wtQwPvg&sa=X&ved=2ahUKEwi33K2Gy57oAhWq1aYKHbjeD6MQ9QEwAnoECAoQFg

Zależności między organizmami.

1.Oddziaływania nieantagonistyczne https://www.youtube.com/watch?v=rvJIzM7RRYo

2. Oddziaływania antagonistyczne. https://www.youtube.com/watch?v=ZZH1gmb15Ds

3. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str 53 do 68.

  1. informacje o allelopatii i amensaliźmie wpisz do zeszytu


20.03.2020

Utrwalanie informacji o zależnościach między organizmami.

  1. Utrwal posiadaną wiedzę zapoznając się z informacjami na stronie.Pamiętaj, aby dobrze rozwiązać test, należy wielokrotnie przeczytać informacje i powtarzać je, najlepiej na głos lub szeptem

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/wzajemne-stosunki-miedzy-populacjami-stosunki-antagonistyczne,oid,2205

  1. Gdy już poczujesz się pewnie, rozwiąż test i wpisz do zeszytu prawidłowe odpowiedzi.

https://opracowania.pl/testy/biologia/stosunki-antagonistyczne,tid,64

Za rozwiązany test możesz sobie wpisać ocenę do zeszytu uwzględniając ilość % uzyskaną po ocenieniu poprawności rozwiązań przez system, stosuj skalę obowiązującą w naszej szkole(100-90%bdb,89-70%db,69-50%dst,49-30% dop) Ocena ta, jest wyłącznie informacją dla Was na ile opanowaliście materiał dotyczący zależności między organizmami. Jeśli za pierwszym razem nie powiodło się, postarajcie się poprawić tą ocenę.


23.03.2020


Temat: Nieantagonistyczne zależności między organizmami.

Obejrzyj krótki film

https://www.youtube.com/watch?v=rvJIzM7RRYo

1. Przeczytaj podręcznik str. 111 do 115.

2. Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str. 65 do 68

3. Zapoznaj się z informacjami.

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/DDkpKT1YS

4. Rozwiąż zadania online , które sprawdzą Twoje zasoby informacji o zależnościach między organizmami.


30.o32020

Temat: Czym jest ekosystem?

Jeśli chcesz to możesz to zrobić- własny ekosystem

https://www.youtube.com/watch?v=mS1jotqKBh0

1.Przeanalizuj informacje

https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS

2.Podaj nazwy pięter lasu.

3.Wymień strefy jeziora.

4. Polecenia możesz pominąć.

5. Zapamiętaj pojęcia ze słowniczka.

6. Rozwiąż zadania online i sprawdź się.

7.Przeczytaj rozdział z podręcznika str.116 do 120.

8.Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str.69 do 72.

Na przyszły tydzień proszę o powtórzenie wiadomości -podręcznik str.93 do 120.

Podczas powtarzania skupiamy się wyłącznie na treści z ramek-To najważniejsze!