Ver. Reünie RRMNT

Aandacht gevraagd voor het invullen van gegevens

Via de knop hiernaast kunt u uw gegevens invullen zoals gevraagd in de Nieuwsbrief van december 2018 en mei 2019. Zie ook de pagina Invullen gegevens


Opmerking:

Bij het invullen van de gegevens kunt u het beste de Chrome browser van Google gebruiken die de datum velden juist weergeeft. In andere browsers wordt het format mm/dd/jjjj weergegeven dus eerst de maand en dan de dag invullen.

De Vereniging Reünie Radio-Radar Monteurs is als stichting gestart op 27 januari 1999. De eerste reünie werd gehouden op 24 september 1997 bij de marinekazerne in Amsterdam, de bakermat van de RRMNT 's. Daarna is er om de twee jaar een reünie gehouden die nagenoeg allemaal plaatsvonden bij de Kumpulan van het KTOMM Bronbeek te Velp. De laatste jaren is de bijeenkomst om de 1,5 jaar, afwisselend in het voor- en najaar gehouden. Dit om alle reislustigen onder ons ook in de gelegenheid te stellen de reünie te bezoeken.

Radio Radar School Adam

Elektronische School Den Helder

MK Erfprins Keelpoort

LW03

Kumpulan Bronbeek


De eerst volgende reünie zal plaatsvinden in het op 01 mei 2020 in de Kumpulan van het KTOMM Bronbeek te Velp.

Bronbeek Hoofdgebouw en Museum

Nieuws

25-3-2019: Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat Cor van Dierendonck (Uithoorn) ons ontvallen is op 23-3-2019. Namens bestuur en leden zijn de naasten gecondoleerd.

9-8-2019: Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Hidde de Vos (Zwolle) op 26-7-2019; namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

7-9-2019: Heden bereikte ons het droeve bericht dat Frans Hensen Verbaten (Schagen) op 2-9-2019 is overleden. Mede namens het bestuur en leden zijn de naasten gecondoleerd.

5-10-2019: Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Ad Waterman (Lelystad) op 5-10-2019; namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

10-1-2020: Recent ontvingen wij het droeve bericht dat Hans van Es (Weesp) op 27-12-2019 is overleden. Namens het bestuur en leden is er een condoleance verstuurd.