Сторінка психолога

Поради батькам
Основною метою роботи практичного психолога у початковій школі є:

 • створення умов для розвитку пізнавальних можливостей і формування пізнавальних інтересів;
 • формування позитивного психологічного клімату учнівського середовища як основи формування позитивного «Я» - образу та самосприйняття учня;
 • забезпечення гармонійного співвідношення між вимогами до інтелектуальних, навчальних умінь молодшого школяра і його психофізіологічними можливостями;
 • виявлення варіантів шкільної та сімейної дезадаптації, причин неуспішності тощо.
 • Психолог спостерігає за поведінкою, спілкуванням школярів; консультує дорослих з проблем розвитку дитини у молодшому шкільному віці; розповідає, як запобігти нервовим перевантаженням, як досягти порозуміння між батьками і дітьми.
 • Основною метою роботи психолога у середній школі є:
 • сприяння у формуванні абстрактно-логічного, теоретичного мислення як основи для подальшого розвитку свідомості, самопізнання;
 • розвиток емоційно-вольової сфери учнів;
 • вивчення навчальних мотивів, інтересів, здібностей, рівня досягнень та самооцінки;
 • Практичний психолог вивчає особливості розвитку мислення, уваги, пам’яті та пізнавальної сфери, сприяє індивідуалізації роботи з учнями, рекомендує, як краще організувати навчальну роботу, охопити великий обсяг інформації.
 • Психолог також вивчає рівень розвитку класного колективу, особливості його становлення, структуру стосунків, виявляє лідерів, надає психологічну допомогу тим учням, які не почуваються у колективі емоційно комфортно. Саме ця інформація психолога допомагає педагогам будувати стратегію роботи з певним класом.
 • сприяння у формуванні статево рольової ідентифікації, соціометричного статусу учня.
 • Основною метою роботи психолога у старшій школі є:
 • створення умов для формування зрілої особистості з розвинутим самоусвідомленням як основи для дальшого життєвого та професійного самовизначення;
 • забезпечення умов для розвитку рефлексивної свідомості і позитивної «Я»- концепції;
 • вивчення рівня сформованості професійних планів на майбутнє;
 • Емоційний стан учня, його спроможність долати труднощі, ставити цілі та реалізовувати їх, відчуття успіху є важливим напрямом як психодіагностичної, так і корекційної роботи психолога. Суттєва увага звертається на формування гендерної рівноправності та специфіку окремих професій, які тією чи іншою мірою залежать від статі людини.
 • Психолог застосовує різноманітні форми психологічної роботи: індивідуальні консультації з педагогами, учнями, батьками, проводить «години психолога» (тестування, анкетування, рольові ігри, казкотерапію, психокорекційні тренінги, просвітницькі виступи). Це дозволяє ефективніше допомагати учням у вирішенні їхніх проблем, налагодженні стосунків між собою, батьками та вчителями.​

Психолог має прагнути до реалізації гуманних взаємин в учнівському колективі, до взаємоповаги, порозуміння, розвитку особистості кожного учасника навчально-виховного процесу школи.