EGZAMIN 8-KLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY BĘDZIE W FORMIE PISEMNEJ.

Planowany czas trwania egzaminu to 90 min.


Zadania otwarte będą stanowiły co najmniej 40% egzaminu, jednak nie oznacza to, że zdominują cały arkusz.


Równowaga między ćwiczeniami zamkniętymi i otwartymi to nie tylko cecha arkusza egzaminacyjnego, ale także codziennych przygotowań do testu.


Dotychczasowe wyniki egzaminów z zadaniami zamkniętymi (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) wskazują, że zaznajomienie uczniów z typami zadań zamkniętych i sposobami ich poprawnego rozwiązania jest bardzo istotne i może wpłynąć na wynik z egzaminu.


Wynik z egzaminu 8-klasisty będzie składowym, ale nie jedynym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Inne aspekty brane pod uwagę, to m.in. oceny z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie promocji z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia absolwenta. Kwestie związane z rekrutacją reguluje stosowane Rozporządzenie MEN.


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE OD EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ w roku szkolnym 2018/2019.


ZAPISY DO GRUPY DWA RAZY W TYGODNIU PO 60 MINUT TRWAJĄ JUŻ TERAZ!


B) CENA ZA SEMESTR ZA KURS STANDARDOWY TO 560zł (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA KWOTY NA CZTERY RATY, KURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SEMESTRÓW)Pamiętajcie! Im wcześniej zaczniecie się przygotowywać tym mniej stresowo to zrobicie :)


ZAPRASZAMY!