انتشار کلام استاد شهناز نیرومنش

استادی حق شناس و حق گو

پیام نوروز ۱۳۹۷ خورشیدی

چهارشنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۷

آخرین وضعیت استاد محمد علی طاهری

پنج شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷


استاد شهناز نیرومنش

حق گویی ایشان در دفاع از استاد محمد علی طاهری

همایش های اختصاصی

به روز رسانی حلقه ها

همایش های عمومی

دوره های آموزشی پیشرفته

دوره های آموزشی پایه


تاریخچه عرفان حلقه

عرفانی برگرفته از عرفان کهن ایران