Noheva ESR

Noheva-hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle, jonka mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteita luku-, numero- ja tietotekniikkataidoissa.

PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisten lukutaito on erinomainen, mutta hajonta on suurta. Suurin osa suomalaisista on hyviä lukijoita, kuitenkin heikkoja lukijoita on aikuisväestöstä n. 11 %. Heikot perustaidot voivat olla esteenä opintoihin hakeutumiselle ja työllistymiselle. Puutteelliset taidot nousevat usein esille, mutta niihin puuttumiseksi ei ole ollut tarpeeksi välineitä, menetelmiä tai yhteisiä toimintamalleja.

Noheva ESR-hankkeessa keskitytään opiskelijoihin, joilla heikot perustaidot ovat esteenä opinnoissa etenemiselle sekä erityisryhmiin kuten vangit, maahanmuuttajat jne.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti seitsemän eri oppilaitoksen kanssa aikuisille soveltuvia luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaalia ja ohjausmalleja, joilla oppimista hidastavat perustaidot voidaan tunnistaa ja opiskelijaa voidaan tarvittaessa tukea.

Noheva-hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaalia. Näiden avulla aikuisten opiskelijoiden opintojen läpäisy parantuu ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeessa järjestetään koulutusta myös ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Hyria, Sataedu, Keuda, Omnia, Vaao, Takk sekä Kiipula.

.

noheva_flyer.pdf