Om tävlingen

Processutmaningen är Sveriges första processtävling för studenter inom humanjuridik. Tävlingen är casebaserad och 2024 års tävling kommer att behandlade ett vårdnadsmål. Tävlingen hålls på regional nivå i samtliga de universitetsstäder som erbjuder juristutbildningen.

Ni tävlar i lag om två personer mot andra från ert universitet och regionfinalerna kommer i detta skedet att ha formen av en muntlig förberedelse. Därefter kommer de bästa lagen att mötas i en riksfinal där dessa tävlar mot varandra i en huvudförhandling. 

Tävlingsmomenten varvas med utbildningsinslag där ni utbildas inom såväl det juridiska som det etiska och strategiska. Fokus ligger på barnets bästa och att driva en schysst process i det som vi kallar för Verahill-andan.

Genom att delta kan du utmana dig själv och andra i praktiska kunskaper som t ex upprättande av skrivelser och förhandling. Du övas i både muntlig och skriftlig argumentation. I tävlingen deltar du som ett team tillsammans med en annan person. Det kan vara en fördel om ni kompletterar varandra och det går bra att anmäla en reserv om någon skulle få förhinder.

Ni anmäler er till PU 2024 här!

Vem kan delta?

Tävlingen är rikstäckande, vilket innebär att juridikstudenter från samtliga terminer och universitet är välkomna att delta.


Anmälan

För att delta i processutmaningen anmäler du dig och ditt lag via anmälningsformuläret med namn, mailadress, universitet och terminstillhörighet. Juriststudenter från samtliga terminer och universitet är välkomna att delta.

Ni anmäler er till PU 2024 här!


KONTAKT

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta våra projektledare Helena och Hilda

Processchef
Verahill Familjejuridik