เดือนกรกฎาคม

วันที่ 25 ประชุมครูครั้งที่ 6/2560

วันที่ 26 พิธีเฉลิมพระชนพรรษา ร.10

วันที่ 28 ชมรมคนรักในหลวง