เดือนกันยายน

วันที่ 5 โครงการ dare to dream dare to fly

วันที่ 6 พิธีประดับบ่าลูกเสือ ม.1

วันที่ 7 ประกวดมารยาทไทย

วันที่ 7 พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ

วันที่ 8 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟิสิกสฺสัปยุทธ

วันที่ 16 - 17 สนามสอบ กศน.

วันที่ 18 ประเมิน OBECQA

วันที่ 20 ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 22 ประชุมกรรมการคุมสอบบรรจุครูสังกัด อปท.

วันที่ 25 สภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวน และโรงเรียนประจวบวิทยาลัยดูงานสภานักเรียน

วันที่ 25 - 26 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพม.6