Kariérové poradenství 

AKTUÁLNĚ:  


Webinář Kariérové poradenství jako nástroj udržitelného rozvoje: Cesta za zelenou kariérou - v pondělí 5. 6. 2023 od 13:00 pod vedením lektorky Heleny Košťálové


Na workshopu se zaměříme na možnosti propojení environmentálního a kariérového vzdělávání. Ukážeme si, jak podpořit žáky a studenty v budování kariérní dráhy, která bude uspokojující pro ně a současně udržitelná – v lokálním i globálním měřítku. Vyzkoušíme si příklady některých zážitkových aktivit, které lze aplikovat do výuky, budeme se také věnovat diskusi o individuálních zkušenostech účastníků workshopu.

Účast na akci je zdarma, zájemce prosíme o registraci zde.

Webinář je pořádán ve spolupráci Pražského inovačního institutu, Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, Krajského centra vzdělávání - KCVJŠ Plzeň, Vysočiny Education, Centra kariérového poradenství Zlínského kraje a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.


Programy v kariérovém poradenství

Kariérový poradce na škole podporuje kariérový rozvoj žáků prostřednictvím individuálního a skupinového poradenství.

Přihlaste se na online kurz s Pavlínou Vašátovou, který se koná vždy ve čtvrtek 4., 11., 18. a 25. května a 1. a 8. června od 16:00 do 19:00 hodin.

Pozvánka od lektorky Pavlíny Vašátové: "Pojďme se zaměřit na to, jak osobní nastavení kariérového poradce ovlivňuje podobu skupinového a individuální poradenství. Znalost našich kompetencí a silných stránek nám může pomoci najít vlastní styl při realizaci kariérového poradenství na škole. Také si uvědomíme, jaké jsou kompetenční modely a jak nám mohou zjednodušit práci při dalším profesním rozvoji."

—---------------

Byli jste pověřeni rozvojem kariérového poradenství na vaší škole? Potřebujete si rozšířit své kompetence a získat přehled o trendech v kariérovém poradenství? Chcete si rozšířit svou profesní síť? Nebo máte zájem o profesní změnu a láká Vás role kariérového poradce?

Využijte nabídky vzdělávání pro kariérové poradce nebo nás kontaktujte.

Nebo máte zájem o individuální mentoring a konkrétní podporu? Nabízíme Vám až 6 hodin konzultace s odborníky na kariérové poradenství.


Individuální mentoring

Nabízíme vám možnost využít konzultace se zkušenými poradci, profesionály kariérového poradenství k tématům dle vašich potřeb. Konzultace budou probíhat leden - září 2023.

Co je mentoring?

Mentoring je účinný způsob profesního rozvoje založený na vztahu dvou osob, mentora a mentorovaného. Zkušenější kolega s Vámi sdílí své znalosti, zkušenosti či osvědčenou praxi. Získáte podporu, inspiraci a motivaci k dalšímu rozvoji.

Příklady oblastí, kde můžete využít mentora:

●      Rozvoj aktivit kariérového poradenství na vaší škole

●      Příprava tandemové výuky 

●      Příprava na zkoušku v rámci NSK

Jak se přihlásit?

Svůj zájem o mentora zaregistrujte zde. Ve formuláři můžete uvést preferovaná témata, čas, příp. mentora/mentorku. Na základě vyplněného formuláře Vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi. 


Tandemová výuka

Tandemová výuka je založená na spolupráci dvou osob, které se společně podílejí na přípravě a realizaci vzdělávání. V rámci této aktivity spolu s tandemovým partnerem budete mít možnost připravit a zrealizovat hodinu skupinového kariérového poradenství na vaší škole. Tato nabídka bude dostupná v období březen - září 2023.

Naším cílem je podpořit rozvoj kariérového poradenství na školách prostřednictvím vzájemného učení. 

Jak se přihlásit?

Svůj zájem o tandemovou výuku zaregistrujte zde. Na základě vyplněného formuláře Vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.


Kdo jsou naši mentoři?  (postupně doplňujeme)


Lucie Václavková

Lucie Václavková se věnuje kariérovému poradenství přes deset let. Vystudovala VŠE v Praze, kde také několik let učila a bádala na Katedře personalistiky. Poté působila v neziskovkách jako poradkyně v projektech pro lidi znevýhodněné na trhu práce (ženy, migranti, lidé nad 50). V současné době nabízí kurzy a poradenství pro ženy, žáky, studenty (i jejich rodiče) a také školí kariérové poradce z různých institucí. Za svoje aktivity získala třikrát ocenění Národní cena kariérového poradenství. 


Andrea Csirke pohledem Olgy Daşkın, vyučující na Gymnáziu Na Zatlance 11

S Andreou jsem se potkala jako s lektorkou kurzu Kariérový rozvoj ve školní praxi. Z kurzu jsem si odnesla mnoho inspirace a podnětů na několik dalších let práce, ale s vědomím, že vše se nedá zvládnout hned ;).

Když jsem se dozvěděla, že jeho součástí jsou i individuální mentoringové hodiny, hned jsem měla jasno, jak je využít. Těch několik individuálních setkání mi pomohlo najít si čas na věci, nad kterými jsem se již delší dobu zamýšlela a chtěla je možná jinak nastavit, změnit. Dokázaly jsme se naladit na téma, problém i sebe navzájem. Andrea mi byla parťákem v tom, zkusit se dívat na věci z jiného úhlu pohledu, nastavovala mi zrcadlo a společně jsme hledali, co bude více funkční.


Jitka Jirsáková

Jitka je odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na České zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), kde se výzkumně i pedagogicky zaměřuje na oblast kariérového poradenství a vzdělávání. V Kariérním centru ČZU vede individuální konzultace profesního směřování studentů i absolventů ČZU. Pomáhá studentům identifikovat jejich silné a slabé stránky, zorientovat se v jejich snech a další kariérní volbě. Je také tvůrcem i garantem nového bakalářského studijního programu Kariérové poradenství a vzdělávání na IVP ČZU. Má zkušenosti s implementací kariérového poradenství v prostředí základních, středních i vysokých škol, může tak poskytnout praktické rady a tipy do výuky i poradenství s žáky a studenty. 


Dorota Madziová

Jsem kariérová průvodkyně, metodička v oblasti vzdělávání a lektorka, spoluzakladatelka Centra kompetencí a jedna z

prvních certifikovaných lektorek metody Mapování kompetencí CH-Q v ČR.

V rámci projektu realizuji online workshopy pro poradce. Baví mě hledat neustále nové cesty, jak realizovat online vzdělávání s maximálním zapojením účastníků a přenosem do poradenské offline praxe. Zaměřuji se zejména na sebezkušenostní aktivity, skupinovou práci a praktické nástroje v poradenství.  


Ivana Štěrbová 

Ivana působí téměř po celý svůj profesní život v oblasti personalistiky a to převážně v oblasti náborů zaměstnanců do firem. Má bohaté zkušenosti z korporátního prostředí, ale také z prostředí středně velkých i malých firem. Kariérnímu poradenství se začala věnovat před více než deseti lety. Věnuje se převážně poradenství žákům středních a vysokých škol, ale také dospělým uvažujícím o kariérní změně. Jelikož sama aktuálně řeší první kariérní volbu svého syna (volbu střední školy), rozšířila své působení i na žáky základních škol. Kromě jiného se věnuje také koučování a lektorské činnosti. Ivana je praktik, který touží po tom propojit svět škol se světem reálného pracovního trhu.


Alice Müllerová

Alice působí jako kariérová poradkyně a lektorka kariérového poradenství pro různé cílové skupiny klientů i pro kariérové poradce. Je zapojená do řady projektů neziskových a příspěvkových organizací, v nichž působí jako kariérová poradkyně, lektorka pro kariérové poradenství a metodik kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na školách. Je také spoluzakladatelkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii Instep a Navigace při hledání povolání; kariérové poradenství orientované na zdroje,  IPOP.


Helena Pechová

Helena pracuje v rámci kariérového poradenství hlavně se studenty středních a vysokých škol, ať už skrze konzultace nebo přednášky na témata jako psaní životopisu, mimoškolní aktivity či osobní značka. Dříve působila v Kariérním centru na ČVUT v Praze, kde měla na starosti spolupráci s firmami, nyní je součástí několika evropských projektů zaměřených na kariérové poradenství, duševní zdraví a internacionalizaci

 

Petra Šnepfenbergová

Petra se věnuje kariérovému vzdělávání a rozvoji již 12 let. V práci kariérové poradkyně se opírá o svou každodenní praxi ve školním prostředí i mimo něj. Lektoruje, mentoruje, konzultuje a k tomu se stále vzdělává. Své zkušenosti, znalosti a dovednosti ověřuje v praxi, a to vše ráda sdílí s těmi, kteří se chtějí v této oblasti rozvíjet. Její cílovou skupinou jsou zejména žáci, studenti, jejich rodiče a pedagogové. Za své aktivity doteď získala dvě Národní ceny kariérového poradenství (2018, 2021).

 

Miroslav Vosmik 

Miroslav vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. Je absolventem terapeutického výcviku v Institutu rodinné terapie při FN Motol. Je metodikem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) a odborným pracovníkem v oddělení Společného vzdělávání Národního pedagogického institutu (NPI ČR). Jako psychoterapeut (individuální, párová a rodinná terapie, kariérové poradenství) spolupracuje s Centrem Hladina. 


Vendula Pecková 

Vendula se přes 5 let věnuje tomu, jak připravit děti na budoucnost, ve které se budou cítit úspěšné. V kariérním poradenství se zaměřuje hlavně na výběr střední a vysoké školy. Zároveň se věnuje tomu, jak u mladších dětí rozvíjet sebepoznání a jejich talenty. Má 5letou zkušenost z oblasti Talent Managementu a firemního vzdělávání v mezinárodní firmě. Přes 8 let žila v zahraničí a v posledních letech se věnuje on-line podnikání. Letos v září otevře svou vlastní soukromou základní školu. Jejím cílem je, aby každé dítě pochopilo podstatu toho, kdo je a díky jaké práci se v životě bude cítit naplněně. 


Jana Šperglová

Energická poradkyně Jana pokládá ráda rozvíjejícící otázky v soukromí i v práci. Ve svém životě vyznává pozitivní myšlení, má dar vcítit se a věří, že každá situace má řešení. Má zkušenosti z korporátu, neziskového sektoru i v podnikání. Janu můžete často potkat na tanečním parketě, kam se chodí odreagovat.Pro více informací kontaktujte:

Alice Müllerová, mullerova@prahainovacni.eu, tel. 604 983 801

Kateřina Hašková, haskova@prahainovacni.eu, tel. 608 813 638


Co dále nabízíme:

V rámci kariérového poradenství projektu iKAP II - Inovace proběhly tyto akce:
Záznam webináře je dostupný na Youtube kanálu Pražského inovačního institutu, zde.

KURZY, KTERÉ V RÁMCI NAŠEHO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PROBĚHLY: (podrobněji)


Přípravný kurz: Kariérové poradenství ve škole

Ocitli jste se v roli kariérového poradce a nevíte, co si počít?

Jste kariérovým poradcem ve škole a potřebujete nové impulzy?

Potřebujete sdílet svoji zkušenost s kariérovým poradenstvím ve školách?


Pokud si na tyto otázky odpovídáte ANO, máme pro Vás připravený kurz (16 hod. + 8 hod.), v němž se naučíte přemýšlet „jinak“ o vzdělávání, poradenství i kariéře. Získáte velké množství aktivit, některé si vyzkoušíte na sobě. Naučíte se vést lépe poradenský rozhovor.


Obsah a témata:

1. Cíle, metody a formy KP

2. Kompetenční model KP

3. Zdroje pro KP

4. Zásady a formy skupinového KP

5. Přínosy vzdělávacího/kariérového portfolia

6. Zásady individuálního KP, vedení poradenského rozhovoru


Termín setkání 14. a 15. dubna od 9:00 do 17:00. Termín třetího dne bude stanoven po domluvě s účastníky. Lektorem kurzu je Mgr. Miroslav Vosmik. Zájemci se mohou registrovat zde.


---------------

Leader kariérového poradenství na školách podporuje spolupráci uvnitř školy v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství.

Přihlaste se na prezenční kurz s Jitkou Jirsákovou, který se koná 19. a 26. dubna a 10. a 17. května 2023 vždy od 13:00 do 18:00 hodin v Pražském inovačním institutu, Celetná 19, Praha 1. 

Pozvánka od lektorky Jitky Jirsákové: "V kurzu se zaměříme zejména na význam kariérového poradenství pro školu i žáky, na to, jak si vytvořit vlastní strategii rozvoje kariérového poradenství ve škole a jak podpořit spolupráci uvnitř školy, včetně zviditelnění aktivit kariérového poradce ve škole v očích žáků a rodičů. Vysvětlíme si základní poradenské teorie a přístupy využitelné pro školní kariérové poradce a možnosti zařazení témat KP v ŠVP školy. Také si i vyzkoušíme vybrané aktivity, ukážeme si možnosti využití portfolií apod. Dostanete také množství informačních zdrojů a materiálů, které pak v poradenské praxi určitě oceníte."


---------------


Kariérový poradce na škole podporuje kariérový rozvoj žáků prostřednictvím individuálního a skupinového poradenství.

Přihlaste se na online kurz s Pavlínou Vašátovou, který se koná vždy ve čtvrtek 4., 11., 18. a 25. května a 1. a 8. června od 16:00 do 19:00 hodin.

Pozvánka od lektorky Pavlíny Vašátové: "Pojďme se zaměřit na to, jak osobní nastavení kariérového poradce ovlivňuje podobu skupinového a individuální poradenství. Znalost našich kompetencí a silných stránek nám může pomoci najít vlastní styl při realizaci kariérového poradenství na škole. Také si uvědomíme, jaké jsou kompetenční modely a jak nám mohou zjednodušit práci při dalším profesním rozvoji."

 

—---------------

Inovátor v kariérovém poradenství zná trendy světa práce, umí využívat online technologie v kariérovém poradenství a ví, jak v rámci poradenství přispívat k udržitelnému a sociálně spravedlivému světu.

Přihlaste se na online kurz s Helenou Pechovou, který se uskuteční v termínech 12., 19. a 26. dubna a 3. května 2023 vždy od 13:00 do 18:00 hodin.

Zaměříme se v něm zejména na trendy světa práce a kariérového poradenství nejen v oblasti digitalizace. Prozkoumáme, jak může být nápomocný online svět a online nástroje v poradenské praxi a jak nás ovlivňují témata udržitelnosti a zeleného poradenství. Kurz je již zcela naplněn. V případě zájmu se prosím obraťte na haskova@prahainovacni.eu