Het Oranje Fonds

Wat ik waardeer is de focus op kwaliteit

Miro Popovic, projectadviseur van het Oranje Fonds:


Sterk ontwikkeld

‘Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven. Prago nam deel aan ons Groeiprogramma deel twee, dat inmiddels is afgelopen. Sindsdien dragen we bij aan het opstarten van nieuwe leslocaties. Prago heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Ze hebben hard gewerkt aan professionalisering en kwaliteit, onder meer in communicatie, ICT, financiën en hun eigen leerlijnen. Dat is wat ik vooral waardeer aan Prago, die focus op kwaliteit.’

Geduld

‘Prago is een professionele organisatie, dat merk ik aan alles. Onze gesprekken verlopen prettig, open en inhoudelijk op hoog niveau. Aangeleverde stukken en documenten zijn altijd volledig, goed onderbouwd en netjes op tijd. Alles klopt, alles is piekfijn in orde. Ik merk het ook aan de werkwijze van directeur Henk Kuiper. Prago wil groeien en is daarvoor afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Dat kost veel tijd. Henk werkt grondig en degelijk, met geduld en doorzettingsvermogen. Dat werpt zijn vruchten af.’

Buitenstaander

‘Dit alles is niet het belangrijkste voor het Oranje Fonds. Waar het uiteindelijk om draait is wat je doet. Het Oranje Fonds wil dat iedereen op zijn eigen niveau kan participeren in de samenleving. Prago draagt daaraan bij, omdat taal onmisbaar is. Ik was zelf al dertig jaar toen ik naar Nederland kwam, dus ik spreek uit ervaring. Zonder de taal had ik nooit dit werk kunnen doen. Sterker nog, zonder (de juiste) taal kun je maar heel weinig. Je blijft een buitenstaander. Daarom vind ik Prago zo belangrijk. De tweede reden voor ons om met Prago in zee te gaan is de inzet van vrijwilligers. Dat maakt van Prago een organisatie die sterk betrokken is bij de samenleving, en die bijdraagt aan actief burgerschap. Ook dat is een belangrijke pijler van het Oranje Fonds.’