ข้อมูลผู้บริหาร

นายอรรถกฤต แป้นเชื้อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
กศ.บ.บริหารการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 038-480711
E-mail : 1020080210@pracharath.ac.th