ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากร (update 2567)

4 คน

ผู้บริหาร

87 คน

ครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ 2566

SAR 2565

รายงานโครงการ 2565

ผลงาน ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ

สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการประกวดแข่งขันจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด

ผลการประกวดแข่งขันจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด (งานศิลปหัตถกรรมนนักเรียน)

รางวัลสถานศึกษา

รางวัลครูผู้สอน

💻 ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567
บุคคลสำคัญพบครอบครัวม่วง-ขาว

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567
ประชุมแผนรักษาความปลอดภัย

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567
ค่ายลูกเสือน้อยชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.1

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรย.

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567
โรงเรียนสุไหงโก-ลก แนะแนะศึกษาต่อ ม.1

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567
มอบของให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.2

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567
PLC กลุ่มการบริหารงานบุคคล

✏️ ข่าวประชาสัมพันธ์ สปพ.นราธิวาส เขต 2 

📗 รอบรั้ว - ม่วงขาว

เดือนกันยายน 2566

เดือนสิงหาคม 2566

เดือนกรกฏาคม 2566

เดือนมิถุายน 2566

 🎬 คลิปวีดิโอกิจกรรมสถานศึกษา

VTR แนะนำโรงเรียน

VTR BSK.mp4

ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

VTR โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (1).mp4

พบผู้อำนวยการ

ประชุมผู้ปกครอง

VTR ปัจฉิมนิเทศ 2565 ป.6/1

VTR ปัจฉิมนิเทศ 2565 ป.6/4

VTR ปัจฉิมนิเทศ 2565 ป.6/3

VTR ปัจฉิมนิเทศ 2565 ป.6/4

VTR ปัจฉิมนิเทศ 2565 ป.6/5

VTR ปัจฉิมนิเทศ 2565 ป.6/6

เพลงใต้ร่มพิกุล

มาร์ช รร.บ้านสุไหงโก-ลก Mp.3.mp3

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

มาร์ช รร.บ้านสุไหงโก-ลก Mp.3.mp3

🗃️ E-Service