📚 ข้อมูลสถานศึกษา 📚

🔸ขอแสดงความยินดี 🔸

นักเรียนคนเก่งการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา (บริษัทเสริมปัญญา จำกัด)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

NARA AWARDS 2565

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้

การแข่งขันทักษะวิชาการงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา

🖼️ ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565
มอบทุนเสมอภาค

วันพุ ที่ 10 สิงหาคม 2565
ฐานการเรียนรู้
กิจกรรมวันอาเซียน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565
ประเมินวิทยฐานะ ด้านที่ 3 ครูลักษมี สาและ

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565
ประชุมหัวหน้าสาระ
การเรียนรู้

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565
ชี้แจงการสอบวัดแววความสามารถพิเศษ

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565
มอบเงินทุนตามโครงการลมหายใจเพื่อน้องฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565
สอบอ่านเขียนไทย

🖼️ ข่าวประชาสัมพันธ์ สปพ.นราธิวาส เขต 2

🖼️ รอบรั้ว - ม่วงขาว

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกรกฏาคม 2565

เดือนมิถุยายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

🔸การทดสอบ ONET ป.6🔸

คะแนนรวมสูงสุด

ด.ญ.ฐารินี หมานสกุล

คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด.ญ.ฐารินี หมานสกุล

คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.นันนภัทร์ รัตนบุรี

คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย

ด.ญ.สลิลธร ทิพยทิฆัมพร

คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.อรพิชญ์ พุมณี

🖼️ คลิปวีดิโอกิจกรรมสถานศึกษา

VTR แนะนำโรงเรียน

VTR BSK.mp4

พบผู้อำนวยการ

ประชุมผู้ปกครอง

การจัดการเรียนการสอน

เพลงใต้ร่มพิกุล

มาร์ช รร.บ้านสุไหงโก-ลก Mp.3.mp3

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

มาร์ช รร.บ้านสุไหงโก-ลก Mp.3.mp3

📝 E-Service