โรงเรียนสพม.5

นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.5 มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.5 นำบุคลากร สพม.5 ที่มาปฏิบัติงานในช่วง Work from Home “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดความเสี่ยงโควิด โดยแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยใช้มาตรการ Social Distancing จัดยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ณ บริเวณหน้าอาคารฯ