โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel image

นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.5 มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.5 นำบุคลากร สพม.5 ที่มาปฏิบัติงานในช่วง Work from Home “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดความเสี่ยงโควิด โดยแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริตเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยใช้มาตรการ Social Distancing จัดยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ณ บริเวณหน้าอาคารฯ