ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจิต ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจิต ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf