ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการรับนักเรียน ได้เปิดรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP และ โครงการ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายอำนาจ วิชยานุวัติ พร้อมด้วย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และหลากหลายณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ESMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง / รับสมัครงาน 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว

vv

จำนวนนักเรียน 

2,378 คน

จำนวนห้องเรียน

71 ห้อง 

จำนวนครู

153 คน

E-SERVICE

วีดีทัศน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์