โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖

แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2