กรุณาเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการดูเว็บ

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

การแกะสลักผักและผลไม้

เหรียญทองระดับภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2562

จังหวัดสุโขทัย

การแกะสลักผักและผลไม้

เหรียญทองระดับภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2561

จังหวัดพะเยา

การแกะสลักผักและผลไม้

เหรียญทองระดับภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2560

จังหวัดกำแพงเพชร