ภาพกิจกรรมของโรงเรียนวัดท่าโก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 นายเจริญ สุ่มศรี ครูและบุคคลกรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าโกได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กรีฑารุ่นอายุ 4 ปี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม ลูกเสือ