ก่อตั้งวันที่ 15 พฤษภาคม 2471

จำนวนเนื้อที่ : 4 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา

ปรัชญาโรงเรียน : ระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี สามัคคีในหมู่คณะ

สัญลักษณ์โรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า

สีประจำโรงเรียน : สีส้ม-สีฟ้า