โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

แผนที่ตั้งโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

โครงงานเรื่อง Krayasart Cereal  ของโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

ภาพกิจกรรม

รับรางวัลผ่านการยกระดับโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว

ประเมิน รร คุณธรรม สพฐ  ระดับ 3  ดาว