Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมออกกำกายหน้าเสาธงของเด็กๆ

เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัวก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วง สถานการณ์ Covid-19

คุณครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และแจกใบงานใหัเด็กๆ ช่วงปิดเทอมช่วง covid-19

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม D.I.Y. การประดิษฐ์การ์ด

เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมการทำกล้วยอบเนย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมการปั้นบัวลอยของเด็กๆ

เด็กๆ เวียนเทียนรอบอุโบสถวัดวังใหญ่(หลังเก่า)

เนื่องในวันอาฬสาหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา