โรงเรียนวัดท่าไม้

กรุณาเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการชมเว็บ

พิธีมุทิตาจิต

ภาคเช้า: พิธีมุทิตาจิต

คุณครูฑิตยาภา บุญจันทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าไม้

ขอบคุณคุณครูที่อบรมสั่งสอนนักเรียน อุทิศตนในทุกด้านเสมอมา

ขอบคุณที่มอบทุนให้นักเรียนทุกคนในวันนี้และขอบคุณญาติๆของคุณครูทุกท่านมาร่วมแจกผลไม้และขนมให้นักเรียน บุคลากร ทุกคน