รายการข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ."

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครู

ชั้นประถมศึกษษปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นอนุบาล2-3

ภาพกิจกรรม

จ่ายเงินเยียวยาตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้บริหารและคณะครูร่วมบริจาคสิ่งของให้ผู้กักตัวในหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานวันเด็กแห่งชาติ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image