กรุณาเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการเข้าชม

ประกาศจากคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่่ในเกรณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

                                                         ปีการศึกษา 2566 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

25650902_094422_8035.pdf