กรุณาเลือกปีงบประมาณ

ปีงบประมาณปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ประเทศฟินแลนด์ แชมป์การศึกษาโลก ปี 2019


1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันแรก

ขอขอบคุณผอ.มานะ โพธิ์เนียม คณะครู คุณหมอและอสม.ทุกท่าน นำทีมมาช่วยดูแลบุตรหลานของเราให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ โรคโควิด-19


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม นางวิยดา พลับน้อย คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมเด็กทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โรงเรียนศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ จำนวน 1,000 บาท ณ โรงเรียนศึกษาศาสตร์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางร้องเรียน