กรุณาเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการดูเว็

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบโลเกียรติคุณนี้ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนบ้านเนินพะยอม มีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศโครงการ Coaching Teas เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2564


การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 "เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล1,000 บาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1