ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยการริเริ่มของพระภิกษุเกตุ เจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี ในสมัยนั้น ได้นำประชาชนในท้องที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางแดด และชาวบ้านใกล้เคียง ช่วยกันจัดการก่อสร้าง มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา และได้รับอนุญาตให้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมี นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครสวรรค์

ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เสนอโครงการขออนุมัติเงินผันสู่ตำบล เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน (ปัจจุบันเรียกอาคาร ป.๑ก)

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับอนุมัติเงินผันสู่สภาตำบลสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1
หลัง 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.๑จ ขนาด ๔ ห้องเรียน ปัจจุบันเรียกอาคาร ป.๑ก มีครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียน คือ โต๊ะเรียน ๑๒๐ ชุด โต๊ะครู ๔ ชุด

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนในชนบท เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ มูลค่า ๙๓๐,๐๐๐ บาท มอบให้โรงเรียนเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

อักษรย่อ คือ “บ.พ”

สีประจำโรงเรียน เหลือง – ฟ้า

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักการทำงาน”

เอกลักษณ์ “กลองยาว”


Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image