สามารถเข้าชมเว็ป


โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 1/1 หมู่ 1 ตำบล ตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 081 887 5584 (ผอ.เผชิญ โดรณ)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ