เอกสารประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารและข้อมูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

เอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปรับปรุงล่าสุด) โดยเชื่อมโยงกับ Google drive ซึ่งท่านสามารถดาวโหลดได้ตลอดเวลา

เอกสารจากกลุ่มงาน

เอกสารจากกลุ่มงานตต่างๆ

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียน

ข้อมูลรายชื่อนักเรียนจากงานทะเบียน (ฉบับปรับปรุง ๑ พ.ย. ๖๔)
หากต้องการดูกรุณาลงชื่อเข้าใช้โดยเมล์ของโรงเรียน ( @ppkschool.ac.th)


เอกสารจากหน่วยงานอื่น

เอกสารจากหน่วยงานอื่นๆ

ตารางสอน

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔