เอกสารประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารและข้อมูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

เอกสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปรับปรุงล่าสุด) โดยเชื่อมโยงกับ Google drive ซึ่งท่านสามารถดาวโหลดได้ตลอดเวลา

เอกสารจากกลุ่มงาน

เอกสารจากกลุ่มงานตต่างๆ

หลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๖๓

หลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียนจากงานทะเบียน (ฉบับปรับปรุง ๓๐ มิ.ย. ๖๓)

เอกสารจากหน่วยงานอื่น

เอกสารจากหน่วยงานอื่นๆ

เอกสารประเมินภายนอก

เอกสารเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่4