Gyakran ismételt kérdések

Hány éves kortól lehet elkezdeni a személygépkocsi-vezető tanfolyamot?

A személygépkocsi-vezető tanfolyamra 16 és fél éves kortól lehet beiratkozni. A beiratkozás további feltétele legalább a 8. általános iskolai tanulmányok befejezése. Ezt iskolai bizonyítvánnyal vagy annak hiteles másolatával kell igazolni az elméleti vizsgán. A tanfolyamra beiratkozó aláír egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek (pl.: nincs eltiltva a járművezetéstől).

Hogyan lehet beiratkozni a Posta Róbert Autósiskolába?

Személyesen ügyfélfogadási időben (klikkelj ide az ügyfélfogadó irodák elérhetőségéhez) vagy interneten. Kattints ide a beiratkozáshoz! Beiratkozáskor szükséged lesz a személyazonosító igazolványodra és a lakcímkártyádra. Ezek azok a dokumentumok, amelyek alapján ki kell tölteni a jelentkezési lapot. Ha több keresztneved van, mindegyiket be kell írnod a jelentkezési lapra, függetlenül attól, hogy használod-e őket. Így kell cselekedned anyukád nevének beírásakor is. Pontosan úgy töltsd ki a jelentkezési lapot, ahogyan az adatok a személyes okmányaidban szerepelnek. Ha már korábban szereztél vezetői engedélyt (pl.: segédmotoros kategóriára), akkor annak adatait is köteles vagy beírni a jelentkezési lapra. Kattints ide a beiratkozáshoz!

Hogyan történik az elméleti tan- és vizsgadíj megfizetése?

A beiratkozás alkalmával kell megfizetned a 40.000 Ft-os elméleti tandíjat és a 4.600 Ft-os elméleti vizsgadíjat, azaz összesen 44.600 Ft-ot.

Személyes jelentkezéskor készpénzzel vagy bankkártyával fizetheted ki az elméleti díjakat az ügyfélfogadó irodánkban.

Interneten történő jelentkezés esetén fizethetsz banki átutalással, készpénzzel az ország bármelyik OTP Bankfiókjában vagy bankkártyával a nyilvántartási rendszerünkön keresztül. Külföldről történő jelentkezés esetén utalj át 160 eurot a bankszámlánkra! Átváltás után, a 44.600 Ft feletti részt rátesszük az egyenlegedre, amelyet a nyilvántartási rendszerünkben személyre szólóan kezelünk. Az egyenlegeden nyilvántartott összeget a vezetési díjak megfizetésekor beszámítjuk. Külföldről Western Union rendszeren keresztül is tudsz pénzt küldeni az autósiskola vezetője, Posta Róbert részére. Minden befizetésről és átutalásról elektronikus számlát állítunk ki, melyet készpénzbefizetés esetén azonnal, átutalással történő fizetés esetén a bankszámlakivonat feldolgozását követően (jellemzően a következő munkanap) küldünk el az általad megadott e-mail címre. Bankkártyával történő fizetés esetén azonnal megkapod a számlát az e-mail címedre. Befizetéseidet bármikor ellenőrizheted interneten a nyilvántartási rendszerünk használatával.


A Posta Róbert Autósiskola bankszámláját az OTP Banknál vezetjük. Átutalás vagy közvetlenül egy OTP Bankfiókban történő befizetés esetén, a következő adatokat kell megadnod:

  • Kedvezményezett neve: Posta Róbert
  • Kedvezményezett bankszámlaszáma: 11731001-20461531
  • Közlemény: Írd be a neved és a születésnapod dátumát!
  • Utalandó összeg: 44.600 Ft


Külföldről történő utalás esetén szükséged lehet a következőkre is:

  • SWIFT (BIC) kód: OTPVHUHB
  • IBAN (nemzetközi bankszámlaszám): HU83 1173 1001 2046 1531 0000 0000

Western Union átutalás esetén a következő adatokra van szükséged:

  • Posta Róbert 7300 Komló, Székely Bertalan utca 17., Magyarország

Hogyan történik az elméleti tanfolyam?

Az elméleti tanfolyamot interneten, távoktatásos, e-learning formában biztosítjuk. A tanfolyamra személyesen az ügyfélfogadó irodánkban vagy honlapunkon keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezési lap kitöltése, és az elméleti tan- és vizsgadíj (44.600 Ft) megfizetését követően Tanuló regisztrációs kódot kap az e-mail címére, amellyel bejelentkezik az Elektronikus Oktatórendszerünk használatára. Az e-learning elméleti tanfolyam 180 napig (fél év) vagy 75 óra ídőtartamban áll Tanuló rendelkezésére. Az elméleti tanfolyam elvégzéséről az Elektronikus Oktatórendszer képzési igazolást állít ki, amely szükséges az elméleti vizsgára történő lejelentéshez. A vizsgaidőpontot a Tanuló választja ki magának az oktató rendszerünkön keresztül, az ott felkínált lehetőségek közül.

Ki vehet részt az elméleti vizsgán?

Elméleti vizsgára csak az a Tanuló bocsátható, aki rendelkezik az e-learning elméleti tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló képzési igazolással, betöltötte a 16 és ¾ éves életkort, leadta az autósiskolának az I. csoportú egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolásának fénymásolatát, és nem telt el az elméleti tanfolyam elkezdésétől számított 9 hónap.

Az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni, ha Tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül nem tesz elméleti vizsgát, vagy a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon (1 éven) belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát.

Mikor kerülhet sor az elméleti vizsgára?

Az elméleti vizsgára jelentést az autósiskola végzi el, amelynek időpontjáról előzetesen egyeztet Tanulóval. Tanuló az elméleti vizsgán köteles igazolni személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel), és be kell mutatnia a legmagasabb (legalább 8. általános) iskolai végzettségét a vizsgabiztosnak eredeti példányban, vagy az iskolája által hitelesített egyéb dokumentum formájában. Az iskolai végzettség bemutatásának hiányában Tanuló következő vizsgára csak akkor írható ki, ha a végzettséget igazoló dokumentumot a hatóságnál bemutatja. Ha Tanuló rendelkezik vezetői engedéllyel, azt is be kell mutatnia a vizsgabiztosnak. Sikertelen vizsga esetén, Tanuló a közlekedési hatóságon kérhet magának pótvizsgaidőpontot, 4.600 Ft pótvizsgadíj megfizetése mellett. A sikeres elméleti vizsga kettő évig érvényes. Ha Tanuló a sikeres elméleti vizsgáját követő 2 éven belül nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, minden vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. Az elméleti vizsga számítógépen vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, kérelemre engedélyt kapott. Aki a vizsgán nem felelt meg, legkorábban három nap eltelte után tehet újabb vizsgát.

Hogyan történik a vezetési órák oktatása?

A gyakorlati oktatás legkorábban csak a sikeres elméleti vizsga letétele utáni első munkanapon kezdhető meg. Tanuló kiválasztja a szakoktatóját, vagy segítséget kér Posta Róbert iskolavezetőtől a szakoktató kiválasztásához. Tanuló megfizeti egy összegben a vezetési óradíjakat (30 óra = 210.000 Ft), vagy részletfizetés választása esetén, legalább az első 10 óra tandíját (70.000 Ft). Tanuló és a szakoktatója egyeztetnek a vezetési gyakorlat megkezdésének helyszínéről és időpontjáról. Ha Tanuló levezette a kifizetett óráit, akkor további gyakorlásra csak újabb 10 óra megfizetését követően kerülhet sor. Ez a folyamat addig tart, ameddig Tanuló fel nem készül a forgalmi vizsga sikeres letételére. A kötelező gyakorlati óraszám 29 óra, amely 9 óra alapoktatásból és 20 óra főoktatásból áll. A főoktatás 14 óra városi vezetést, 4 óra országúti vezetést, és 2 óra éjszakai vezetést tartalmaz. A gyakorlati órák 50 percesek. Tanuló köteles a gyakorlati oktatás során, a vezetési kartont az aznapi órák levezetésének elkezdése és befejezése után aláírni. Tanuló tudomásul veszi, hogy a vezetési kartont előre, vagy nem teljesített órák esetén nem írhatja alá, mert az csalásnak minősül, és minden anyagi igény megtérítése nélkül, a tanfolyamról való kizárással jár! A gyakorlati oktatást Posta Róbert, illetve az autósiskolával szerződésben álló szakoktatók végzik, a saját tulajdonukban lévő személygépkocsikon. Az automata váltós oktatóautón 10.000 Ft az óradíj.

Hogyan kell megjelenni a gyakorlati foglalkozásokon?

Tanuló a gyakorlati foglalkozásokra az előzőleg közösen egyeztetett időpontban, vezetésre képes állapotban köteles megjelenni, szervezetében a vezetési képességeire hátrányosan ható szer nem lehet. Amennyiben Tanuló a vezetési foglalkozáson nem jelenik meg - halasztását legalább 48 órával előbb nem közli a szakoktatóval, illetve utólag megfelelő indokkal nem tudja azt igazolni - vagy vezetésre alkalmatlan állapotban jelentkezik a szakoktatónál, a mindenkori óradíjat köteles megfizetni. Tanuló a tanfolyam teljes ideje alatt meg kell, hogy feleljen a közlekedésbiztonsági feltételeknek! A közlekedésbiztonsági feltételekben beállt változás esetén (pl.: vezetési jogosultság korlátozása), Tanuló haladéktalanul köteles tájékoztatni az autósiskolát!

Mikor lehet vizsgázni forgalmi vezetésből?

Tanuló akkor jelenthető le forgalmi vizsgára, ha érvényes elméleti vizsgával rendelkezik, levezette a kötelező 29 gyakorlati órát, és legalább 580 km vezetést teljesített. A forgalmi vizsga lejelentése előtt legalább 10 nappal, Tanulónak meg kell fizetnie a forgalmi vizsgadíjat, amelynek összege 11.000 Ft + a forgalmi vizsga vezetési óradíját (7.000 Ft). Sikertelen vizsga esetén, a pótvizsga akkor tartható meg, ha Tanuló megfizeti a pótvizsgadíjat (11.000 Ft), valamint az autósiskola részére megfizeti a vizsga vezetési óradíját (7.000 Ft). További gyakorlati óradíjak levezetése nem kötelező, de erősen ajánlott a forgalmi vizsga sikeres letételéhez.

Eltiltható a vizsgázó a vizsga letételétől?

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és Tanulót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarja.

Kinek kell pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) mennie?

Ha Tanulónak ötödik alkalommal sem sikerül teljesítenie a forgalmi vizsga követelményeit, akkor rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton vehet részt Budapesten. Amennyiben a vizsgázó öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerez, akkor korlátlan számú forgalmi vizsgát tehet a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül.

Mikor állítják ki a vizsgaigazolást?

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (Kormányablak) részére.

Kinek kell részt vennie a közúti elsősegélynyújtás tanfolyamon?

A közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot autósiskolánk megszervezi. Az elsősegélynyújtás tanfolyam díja: 10.000 Ft. A tanfolyamon való részvétel nem kötelező, de ajánljuk a vizsga sikeres teljesítéséhez. Az elsősegélynyújtás tanfolyamra jelentkező Tanulókat a tanfolyami foglalkozásokról e-mailben kiértesítjük. A tanfolyamot bármikor elvégezheted, mert semmi köze nincs az autósiskolai tanfolyamhoz. E vizsga nélkül viszont nem kaphatsz vezetői engedélyt. Akár a vezetési forgalmi vizsgád után is elvégezheted a tanfolyamot.

Vizsgaidőpont a Magyar Vöröskeresztnél kérhető személyesen Pécsett a Dobó István utca 89. szám alatt, vagy a +36 72 510 353 hívószámú telefonon. A 8.200 Ft-os vizsgadíjat a vizsga helyszínén kell megfizetni, a vizsga megkezdése előtt.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel – az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. Elsősegélynyújtás tanfolyam alól felmentést kapnak, akik 1984.01.01 után szereztek járművezetői jogosultságot, illetve a Magyar Vöröskereszt szervezésében sikeres közúti elsősegélynyújtás vizsgát tettek.

Mit kell tudni a tanuló áthelyezésről?

Tanuló kérheti tanulmányai megszüntetését, illetve másik autósiskolához történő áthelyezését. Az áthelyezéshez szükséges képzési igazolást autósiskolánk köteles az írásos kérelem beadásától számított 3 munkanapon belül kiadni. A képzési igazolást Tanulónak alá kell írnia. A képzési igazolás kiállítása, és a tanuló áthelyezési eljárás díjtalan. Sok autósiskolában, a képzési szerződésben rögzítik, hogy tanuló áthelyezés esetén, a képzési igazolás kiadását bizonyos, a szerződésben előre meghatározott összeg megfizetéséhez kötik. Autósiskolánkból díjtalanul lehet átjelentkezni másik autósiskolába.

A Tanuló által fel nem használt vezetési órák tandíját az autósiskola visszafizeti Tanuló részére a képzési igazolás átadásával egyidejűleg. Az elméleti tandíj visszafizetésére az autósiskola nem vállal kötelezettséget.