เปิดรับสมัคร

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

📌เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2565 (จ.-ศ.)

รุ่นที่ 1/2565

***ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ รุ่นที่ 1/2565***

ขั้นที่ 2.โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 819-6-03572-1

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินตามลิ้งค์

ดูรายวิชารุ่นที่ 1/2565
เพิ่มเติมที่นี่