In de spotlight!

Lezing cultureel erfgoed | 21 november | 14:00 - 15:00

Door Ingrid Oud, collectiebeheerder bij HHNK

Van J.J. Dou tot David en Goliath -

Verhalen van het waterschapHoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. De poldermolens, oude gemalen en dijken springen natuurlijk direct in het oog. Maar het hoogheemraadschap bezit ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden. Van prachtige landkaarten en schilderijen tot molenmakersgereedschap. Aan al die kunstwerken en voorwerpen kleven mooie verhalen. Wist u dat de landmeter Dou bijna 20 jaar heeft gewerkt aan de kaart van Noord Holland, die in 1680 uiteindelijk van de drukpers kwam? Of wilt u weten hoe het 17de eeuwse Italiaanse schilderij van David met het hoofd van Goliath bij het hoogheemraadschap terechtkwam? Kom dan naar deze bijzondere lezing.

Incl. consumptie

Bestel nu alvast uw kaarten online via Eventbrite zodat u zeker weet dat u er weer bij bent. Mochten niet alle kaarten in de voorverkoop zijn verkocht dan kunt u ze ook nog aan de zaal kopen.

Een uitgave van Stichting Historisch Heerhugowaard. Het jaarboek "De Overhaal" heeft in de afgelopen jaren al een zeer grote bekendheid gekregen. Het staat dan ook boordevol artikelen en foto's over het "Waardse" verleden. Professionele schrijvers van historische onderwerpen verlenen hun medewerking. Zo werd er eerder geschreven over "de laatste plattelandsdokter," dokter Twisk, de geschiedenis van de zuivelindustrie, verdwenen molens etc. Maar ook geboren en getogen inwoners van de gemeente zetten hun herinneringen op papier wat leidt tot verras­sende verhalen die worden aangevuld met bijpassend beeldmateriaal.Het is de opzet van de redactie van "De Overhaal" om prettig leesbare artikelen te publi­ceren die historisch toch geheel verantwoord zijn.

Online te koop in onze webshop. Of op openingstijden in het museum.Inhoud 2018 versie.

Pag. 2 Voorwoord

Pag. 3 Zuster Carissima ofwel Alie Schuijt

Pag. 7 Bevrijdingsvuur in Heerhugowaard

Pag. 12 Evolutie van Heerhugowaards erfgoedbeleid

Pag. 15 Het Nieuws- Advertentieblad 1938/39

Pag. 20 Gedicht "De familie Schouten"

Pag. 21 Een paar correcties

Pag. 22 Het drama van Rustenburg en "Houtlust"

Pag. 25 Hoe kwam Veenhuizen aan zijn Dionysius?

Pag. 30 De Dreef - 50 jaar gezinsvervangend tehuis

Pag. 33 40 jaar dorpshuis 't Zwaantje

Pag. 37 Begrafenisvereniging St. Barbara

Pag. 43 Paramelt wereldspeler vanaf de Zandhorst

Pag. 50 Luchtvaartpionier Willem van Graft

Pag. 53 Het verhaal van Toos Schouten - De Boer

Pag. 45 Boer Blauw verteld....Ons Lusthofje

Als Poldermuseum vertellen we primair het verhaal over het​ ​ontstaan​ ​van​ ​de​ ​polder​

Om​ ​het​ ​ontstaan​ ​van​ ​de​ ​polder​ ​Heerhugowaard​ ​in​ ​een​ ​goed​ ​historisch​ ​perspectief te​ ​zetten,​ ​moeten​ ​wij​ ​ver​ ​teruggaan​ ​in​ ​de​ ​tijd.​ ​Het​ ​“Hollands​ ​Noorderkwartier” heeft​ ​een​ ​zeer​ ​jonge​ ​geschiedenis​ ​en​ ​is​ ​gevormd​ ​na​ ​de​ ​laatste​ ​ijstijd,​ ​10.000​ ​jaar geleden.​ ​Door​ ​de​ ​stijging​ ​van​ ​de​ ​zeespiegel​ ​vormden​ ​zich​ ​strandwallen,​ ​waarachter de​ ​binnenzee​ ​verzoette​ ​door​ ​aanvoer​ ​van​ ​rivierwater;​ ​er​ ​vormde​ ​zich​ ​hoogveen.

Door​ ​het​ ​“Gat​ ​van​ ​Bergen”​ ​bouwde​ ​de​ ​Noordzee​ ​de​ ​kleigronden​ ​van​ ​West-Friesland op,​ ​later​ ​door​ ​veenmos​ ​overwoekerd.​ ​Rond​ ​het​ ​jaar​ ​2000​ ​v.​ ​Chr.​ ​zwom​ ​dan​ ​ook,​ ​in het​ ​huidige​ ​Heerhugowaard,​ ​een​ ​dwergvinvis​ ​rond. De​ ​mens​ ​vestigde​ ​zich​ ​op​ ​de​ ​veengronden​ ​en​ ​ging​ ​het​ ​ontginnen​ ​(brandstof​ ​en goede​ ​bouwgrond)​ ​met​ ​als​ ​gevolg​ ​inklinking​ ​en​ ​dus​ ​bodemdaling;​ ​het​ ​land​ ​kwam onder​ ​de​ ​zeespiegel​ ​te​ ​liggen!​ ​Het​ ​water​ ​is​ ​een​ ​probleem;​ ​het​ ​Noorderkwartier dreigt​ ​verloren​ ​te​ ​gaan.​ ​Terpen​ ​en​ ​dijken​ ​zijn​ ​een​ ​voorwaarde​ ​voor​ ​bewoning.​ ​Het is​ ​een​ ​drassig​ ​gebied​ ​met​ ​vele​ ​meren​ ​en​ ​plassen.

Vanuit​ ​Alkmaar​ ​wordt​ ​op​ ​een​ ​doorwaadbare​ ​plaats​ ​een​ ​“dijk”​ ​aangelegd​ ​naar​ ​het hoger​ ​gelegen​ ​vissersdorpje​ ​Oterleek,​ ​de​ ​Huygendijk!​ ​Gelukkig,​ ​want​ ​bij​ ​de stormvloed​ ​van​ ​1248​ ​ontstaat​ ​de​ ​“Grote-​ ​of​ ​Zuider​ ​Waert”.​ ​De​ ​Huygendijk​ ​behoedt het​ ​Noorderkwartier​ ​voor​ ​tweedeling. De​ ​West-Friese​ ​Omringdijk​ ​wordt​ ​voltooid​ ​en​ ​beschermt​ ​het​ ​binnenliggende​ ​land tegen​ ​de​ ​Noordzee.​ ​Echter​ ​dit​ ​blijkt​ ​later​ ​een​ ​nadeel;​ ​de​ ​zee​ ​brengt​ ​geen vruchtbaar​ ​slib​ ​en​ ​dus​ ​is​ ​de​ ​grond​ ​van​ ​de​ ​polder​ ​zeer​ ​onvruchtbaar.​ ​Maar​ ​dat​ ​weet men​ ​dan​ ​nog​ ​niet.

Zo’n​ ​400​ ​jaar​ ​is​ ​het​ ​meer​ ​De​ ​Waert​ ​een​ ​belangrijk​ ​vaargebied​ ​voor​ ​de​ ​boeren​ ​om hun​ ​waren​ ​naar​ ​de​ ​markten​ ​van​ ​Hoorn​ ​en​ ​Alkmaar​ ​te​ ​brengen.​ ​In​ ​1620​ ​wordt​ ​het idee​ ​geboren​ ​de​ ​Waert​ ​droog​ ​te​ ​leggen​ ​en​ ​in​ ​1625​ ​op​ ​4​ ​april​ ​wordt​ ​het​ ​Octrooi verleend​ ​door​ ​de​ ​Staten​ ​van​ ​Holland.​ ​Het​ ​grote​ ​werk​ ​kon​ ​beginnen:​ ​een​ ​ringdijk aanleggen,​ ​een​ ​ringvaart​ ​graven,​ ​molens​ ​bouwen.​ ​47​ ​molens​ ​stonden​ ​er​ ​in​ ​1634​ ​bij de​ ​drooglegging!​ ​Het​ ​uitgeven​ ​van​ ​de​ ​kavels​ ​vond​ ​plaats​ ​in​ ​Alkmaar.​ ​Het​ ​waterpeil van​ ​de​ ​polder​ ​varieert​ ​tussen​ ​–​ ​2,5​ ​m​ ​NAP​ ​in​ ​de​ ​Noord​ ​tot​ ​–3,9​ ​m​ ​NAP​ ​bij​ ​het gemaal/museum.

De​ ​elektrische​ ​bemaling​ ​van​ ​nu​ ​krijgt​ ​toch​ ​weer​ ​een​ ​deel​ ​van​ ​de​ ​energie​ ​bij​ ​een windmolen​ ​vandaan,​ ​de​ ​moderne​ ​windturbine.​ ​Een​ ​moderne​ ​windturbine​ ​kan​ ​zoveel vermogen​ ​leveren​ ​dat​ ​die​ ​in​ ​staat​ ​is​ ​om​ ​vier​ ​gemalen​ ​van​ ​energie​ ​te​ ​voorzien​ ​zoals die​ ​nu​ ​achter​ ​het​ ​Poldermuseum​ ​aan​ ​de​ ​Huigendijk​ ​staat....

Rubriek: Historische personen

Andries Bicker

Onder het “Octrooi” uit 1625, de bouwvergunning voor de drooglegging van de Grote Waert en tevens het contract tussen de belanghebbenden, staan dertien handtekeningen van Waardige Heren! En die heren van het eerste uur zijn niet vergeten! Andries Bicker was misschien wel de meest flamboyante Heer uit het gezelschap, zeker één van de rijksten en meest invloedrijke persoon in het land. Hij werd geboren in Amsterdam in het jaar 1586. Waarschijnlijk heeft het Poldermuseum aan hem de prachtige Japanse en Chinese porceleinen borden te danken, welke door de VOC-schepen werden meegenomen. Meer weten? Lees snel verder!

Eerder in deze rubriek: | Heer Hugo | J.A. Leeghwater | Nanning Van Foreest |

Openingstijden museum

 • Het museum is vanaf 3 september alleen weer in het weekend geopend van 11:00 - 17:00.
 • Plus elke eerste woensdag van de maand van 13:30 - 16:30
 • Rolstoelvriendelijk, inclusief invalidentoilet.

Entree museum

 • Volwassenen - € 4
 • Kinderen 13 t/m 17 - € 2
 • Kinderen t/m 12 jaar - Gratis
 • Museum jaarkaart - Gratis (alleen met kaart mee)
 • Vrijwilligers - Gratis (op naam)

Voor zaalverhuur zie onze tarieven.

Openingstijden cafe De Pomp

 • Vanaf 3 september is café de Pomp met terras en bootjes verhuur beperkter geopend! Voorlopig weer alleen op zaterdag en zondag.
 • Weekend 20/21 oktober en 27/28 oktober is café De Pomp gesloten wegens vakantie.
 • Reserveren bootjes of ontvangst grote groepen (verjaardag, jubileum etc), ook eventueel buiten deze dagen? Neem hiervoor contact op met museumcafé De Pomp of 072- 5125840 (een beller is sneller)

Onze vrijwilliger Jos is ondertussen weer druk bezig met het herbestraten aan de voorkant van het gebouw zodat het er allemaal nog knapper uit ziet. En zo zijn er altijd wel klussen en klusjes waar continu en met veel enthousiasme aan wordt gewerkt door het onvolprezen klussenteam. Mensen bedankt voor jullie niet aflatende inzet om deze prachtlocatie in de vaart der volkeren op te stuwen!

Wij zoeken altijd nieuwe vrijwilligers voor:

 • Het ontvangen en begeleiden van bezoekers (en verkoop in onze museumwinkel)
 • Het ondersteunen van publieksactiviteiten en evenementen
 • Het ontvangen en begeleiden van schoolgroepen
 • Het onderhoud van de gebouwen, terrein en aanlegsteiger en ondersteuning voor de inrichting van het museumgedeelte
 • Het beheer van de museuminventaris

Meld je aan via: emielemail@quicknet.nl Stichting „Den Huygen Dijck”

Het Oude Gemaal – Poldermuseum Heerhugowaard

Gelezen in de krant

Heerhugowaards Dagblad 18-9-2018NHD 14-9-2018RODI, nieuws uit de regio 28 augustus 2018De Koerier 15-8-2018

Ontvangen giften

We hebben van 3 fondsen inmiddels giften mogen ontvangen t.b.v de verbouwing, kunnen maken van de presentatie Polder Experience of voor verdere inrichting. Ook gulle (bedrijfs)gever worden?

Meld u per mail en we zoeken contact.

Ditjes en datjes.......wist u dat?

 • Het bestuur weer volop bezig is met nieuwe plannen voor de verdere inrichting?
 • De Stichting Den Huygen Dijck (het Poldermuseum) op 20 juni 1979 is opgericht en dus volgend jaar 40 (!) jaar officieel bestaat!
 • We sinds september 2018 via de Vrienden van het Poldermuseum beschikken over een piano in de evenementen zaal?
 • De gordijnen voor de vertoning van De Polder Experience film nu automatisch sluiten en na afloop automatisch openen?

Drone vlucht

Dit filmpje geeft een mooi overzicht van de omgeving en.......hoe het OUDE nu verbouwde Poldermuseum er eerst van binnen uitzag. Ook historisch relevant dus ;-))

Kom ook weer eens een keertje langs en ontdek de grote bouwkundige verschillen. Ook de tentoonstelling is gemoderniseerd.

Mooie oude foto's op onze Facebook pagina (Ruim 600 volgers inmiddels!) en in ons museum.

Via onze Facebook pagina tonen we wekelijks foto's die het oude Heerhugowaard terug uit de vergetelheid halen. Volg ons ook en laat ons doorgroeien naar ongekende hoogten!

Plm. 1928

Kaasfabriek Vita Nova. Links de middenweg, op de achtergrond de Rustenburgerweg. Een duur waterwerk wordt hier uitgevoerd. Steeds meer tuindersbedrijven telt Heerhugowaard. Het werd nodig geacht om iedere tuinder de mogelijkheid te geven om met de producten al varende naar de Broekerveiling te gaan. Daarvoor werden er twee sluisjes gebouwd om het verschil in waterstand te overwinnen. Er kwam nogal wat voor kijken. Zo moest er een kolk komen onder de losplaats van Vita Nova en een kolk onder de weg door naar de tochtsloot naast de Rustende Jager en de Olifant. Lang duurde dit niet. De motoren van de vrachtauto's en tractoren werden beter, zodat het laadvermogen toenam. Broek op Langedijk werd van vaarveiling een neerzetveiling.