Pietertje Klomp

Pietertje Klomp eigenaresse van "Houtzigt"

Over de directe invloed van vrouwen op het besturen van de polder zijn weinig gegevens bekend. Het waren toch vooral de mannen die het zware werk deden , als ook het besturen van de polder. Belangrijk voor het voortbestaan van de polder was zeker de vroedvrouw, terwijl natuurlijk de vrouwen thuis op de boerderij de zorg hadden voor de kinderen en de dagelijkse pot op tafel. En dat was gezien de grote armoede, zeker niet altijd makkelijk.

In de rij van betalingen van het polderbestuur in de begin jaren komen enkele mooie vrouwennamen voor, zoals Maritgen Claesdr, die voor haar man geld kwam halen, of Helena van Foreest, vrouw van Adriaan van Veen, de eerste Dijkgraaf, die 25 florijnen kreeg voor het maken van 9 groene zitkussens! En wat te denken van Lammertgen Barentsdr of Petronella Jansdr.? De schoonste van allen was echter “Emma”, zij komt voor in het romantische verhaal en gedicht “de Vloek van de Heerhugowaard” en leefde ten tijde van Ridder Elckoo, de laatste afstammeling van Heer Hugo, die woonde op zijn slot aan de Middelweg. Zij wordt als volgt beschreven:

Daar leefde in Heer Elckoo’s tijd En onder zijn gebied Een maagd aan deugd en schoonheid rijk, De bloem der Waard van haar’s gelijk Was er in de omtrek niet. ’t Was Emma, schoon gelijk een nimf, Doch van onedel bloed Maar wat oneindig meerder zegt: Zij diende haren God oprecht, Droeg de adel in ’t gemoed.

Heer Elckoo wordt verliefd, edoch Emma is reeds verloofd met Maarten die haar niet zomaar opgeeft en dat met de dood moet bekopen! Elckoo duldt nu geen tegenspraak meer: Maar Emma gaf een weigerend woord Vertoornd sleept hij haar naar de kerker voort. En wierp haar in het duister neer. En ras was ook zij niet meer! Uiteraard verging het Heer Elckoo slecht, de vloek van Heerhugowaard rustte op hem, hij stierf een pijnlijke dood en van het slot, door hem als moordkuil ingericht, bleef geen steen bewaard! Op zondag 25 januari 1891 werd dit verhaal als Drama in vijf bedrijven opgevoerd op een “Weldadigheids-Uitvoering, ten voordeele der armen van de gemeente Heerhugowaard”. (toegang f 0,49, na afloop BAL) Het gehele epos kunt u lezen in het boek van J.J.Schilstra : “de Heerhugowaard”. (1981)

Een dame die zich in waardigheid met Emma kan meten is Pietertje Klomp, de kleindochter van Jan Klomp die Hoofdingeland was in het polderbestuur van Heerhugowaard, van 1855 tot 1871. Jan kocht in 1848 voor f 13000 de boerderij aan de Rustenburgerweg nr.126, “Houtzigt”, zo genoemd vanwege het uitzicht op het grote bos tussen de Korteweg en de Jan Glijnisweg. Zijn zoon Arie erfde de boerderij en hij was getrouwd met Pietertje van Eerden. Na Aries overlijden in 1903 werden Pietertje en haar zoon Jan Ariesz. eigenaar van de boerderij, waarvan de geschiedenis trouwens teruggaat tot voor 1730! Toen begon het drama van de blikseminslagen, eerst in 1915, waarbij de gehele boerderij afbrandde en later nog eens in 1950 toen een gedeelte van het staldeel verloren ging. Het hele dramatische verhaal hiervan, er waren zelfs twee dodelijke slachtoffers onder de toeschouwers, die onder een boom schuilden, kunt u lezen in het boek van Henk Komen: “Stolpboerderijen in Heerhugowaard”.

Pietertje Klomp verpachtte de boerderij en kwam ieder jaar naar Heerhugowaard om de pacht te innen. Zij werd met paard en wagen van het station gehaald en in de mooie kamer met thee ontvangen, een waardige ontvangst! In 1924 pachtte Pieter Beers de boerderij en in 1946 zijn zoon Nanne, die de naam veranderde in “Reigershof”, het bos was immers allang gekapt en verdwenen, in 1958 kocht hij de boerderij. Nu komt de tweede Waardige Dame van dit verhaal in beeld, de vrouw van Nanne, “onze” Alie Beers-Visser. Na het overlijden van Nanne in 1978 is zij, vanaf de start van het Poldermuseum in 1979 tot haar overlijden in 2008, dus bijna 30 jaar, de grote stuwende kracht achter het museum en “de Vereniging van Vrienden” geweest. Voor haar vele maatschappelijke werk werd zij beloond met een Koninklijke onderscheiding, voor het museum was zij van onschatbare waarde, een regelaarster en onvermoeibaar in haar betrokkenheid.

“Houtzigt”en “Reigershof”, Pietertje Klomp en Alie Beers, één boerderij, twee Waardige Dames. Zoon Piet nam de boerderij in 1978 over en runt er nu samen met zijn vrouw Joke een creativiteitscentrum voor kunstenaars, de boerderij is nu bekend als “Artfarm”.

Bronnen: “de Heerhugowaard”, van J.J.Schilstra “Stolpboerderijen in Heerhugowaard”, van Henk Komen