Lezing water beheer

Lezing waterbeheer

Woensdagmiddag 7 november 2018 kwam Klaas Sjouke de Boer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een lezing houden. Respect voor zijn kennis over het waterbeheer in ons gebied. Natuurlijk was zijn verhaal deels toegespitst op het waterbeheer in Heerhugowaard, maar ook de historie van de kop van Noord-Holland kwam aan de orde. Zijn uitleg over de tegenwoordig geautomatiseerde gang van zaken bij waterbeheer, de doorschakeling van gegevens was uiterst boeiend.


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK is verantwoordelijk voor het dijken- en waterbeheer in de kop van Noord-Holland, vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel. Het gaat hierbij om ongeveer 200.000 hectare, dat moet worden beschermd tegen overstroming vanuit Noordzee, Waddenzee, IJssel- en Markermeer. Verder moeten binnen dit gebied de verschillende waterpeilen zodanig worden gehandhaafd dat deze passen bij de grote variatie aan aanwezige gebruiksfuncties. Naast het waterpeil maakt ook de waterkwaliteit onderdeel uit van deze geschiktheid.