MinUddannelse

Tæt på praksis

Dette site har til formål at sætte gang i de lokale drøftelser omkring den pædagogiske og didaktiske brug af MinUddannelse.

I ledelsen og i jeres teams kan I arbejde med følgende temaer:

* Oplagt at arbejde med forud for skoleårets årsplanlægning.

Sådan arbejder I med et af sidens temaer:

  1. Gennemgå i fællesskab afsnittet "Kort om . . ."
  2. Se filmen, som viser eksempel på praksis
  3. Drøft spørgsmålene
  4. Saml evt. resultatet af jeres drøftelser i ét af disse dokumenter:
    1. Årgangsteam
    2. Afdeling
    3. Skole

Hvem står bag dette materiale?

I forbindelse med brugerportalsinitiativet (BPI), som består af læringsplatformen MinUddannelse og den kommende kommunikations- og samarbejdsplatform Aula, Skoleintras afløser i 2019, har vi i Aalborg Kommune nedsat en BPI-referencegruppe.

BPI-refencegruppen består af lærere, pædagoger, ledere fra Aalborg Kommunes Skoler samt faglige organisationer. Gruppen har til opgave at følge, give sparring og bidrage til implementeringsprocessen herunder udvikling af supportmateriale.

BPI-referencegruppen har fx revideret trappemodellen for implementeringen af MinUddannelse, udviklet en it-beredskabsplan og har også bidraget til indholdet på dette site.

Materialet på dette site er dynamisk. Derfor vil der forekomme ændringer og tilføjelser i takt med feedback og nye idéer.