On-line

Podřipská

informace nejen pro studenty a rodiče

Podpora distační výuky - archiv


Pravidla distanční výuky

 1. Výuka probíhá dle běžného rozvrhu, ale v online prostředí. Žák se připojuje do videohovorů, jejichž harmonogram je dán rozvrhem.

 2. Pracujeme primárně skrze aplikaci Google Classroom (učebna), další Google aplikace (Meet, email, dokumenty apod.) nebo Zoom (převážně cizí jazyky). Primárním komunikačním nástrojem jsou aplikace Google (email, disk, kalendář, Meet, Classroom) a Škola OnLine.

 3. Účast na distanční výuce je ze zákona povinná.

 4. Pro omlouvání neúčasti na distanční výuce platí stejná pravidla jako při běžné prezenční výuce. V případě neúčasti je nutné se řádně omlouvat třídnímu učiteli a vyučujícímu daných předmětů.

 5. Žák se povinně účastní videohovorů a odevzdává zadané úkoly dle pokynů vyučujícího do stanoveného termínu. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže odevzdat úkol v termínu, musí se omluvit učiteli a domluvit se na dalším postupu.

 6. Hodnocení v distanční výuce má stejnou váhu a pravidla jako v běžné prezenční výuce.

 7. Praktická výuka (odborný výcvik) probíhá běžným způsobem.

Aktuální situace k 21. září 2020

Dovolte mi vás informovat o aktuální situaci na naší škole k dnešnímu dni.

 • V karanténě jsou tři třídy (2HML, 2MCR a 4HML) a jeden vyučující. Karanténa tříd je nařízena do 29. září 2020. Chod školy je zatím v běžném režimu.

 • Žáci s nařízenou karanténou se musí povinně účastnit výuky. Nejde o žádnou formu volného času, ale o školní povinnosti. Výjimku tvoří žáci nemocní, kteří pracují dle svého zdravotního stavu a dle nařízení svého ošetřujícího lékaře. Plně distanční výuka pro třídy v karanténě začíná v úterý 22. září 2020. Informace Min. zdravitnictví ke karanténě - https://koronavirus.mzcr.cz/co-delat-kdyz-jsem-v-karantene/

 • V případě potřeby může škola žákovi zapůjčit výpočetní techniku k domácímu využívání. V případě zájmu kontaktuje žák třídního učitele. Prioritizováni jsou žáci z vyšších ročníků.


Pro třídy v karanténě platí následující pravidla.

Pravidla distanční výuky, varianta „karanténa třídy“

 1. Výuka probíhá dle běžného rozvrhu, ale v online prostředí. Žák se připojuje do videohovorů, jejichž harmonogram je dán rozvrhem.

 2. Pracujeme primárně skrze aplikaci Google Classroom (učebna), další Google aplikace (Meet, email, dokumenty apod.) nebo Zoom (převážně cizí jazyky).

 3. Účast na distanční výuce je ze zákona povinná.

 4. Pro omlouvání neúčasti na distanční výuce platí stejná pravidla jako při běžné prezenční výuce. V případě neúčasti je nutné se řádně omlouvat třídnímu učiteli a vyučujícímu daných předmětů.

 5. Žák se povinně účastní videohovorů a odevzdává zadané úkoly dle pokynů vyučujícího do stanoveného termínu. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže odevzdat úkol v termínu, musí se omluvit učiteli a domluvit se na dalším postupu.

 6. Hodnocení v distanční výuce má stejnou váhu a pravidla jako v běžné prezenční výuce.

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 30. září 2020

Dobrý den, dovolte mi vás informovat o aktuální situaci na naší škole k dnešnímu dni.

 • V karanténě nebo nemocných (nemusí se jednat vždy o Covid-19) je celkem 7 vyučujících a žádná třída.

 • Na pátek 2. 10. vyhlašuji “ředitelské volno”. Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu prezenční výuky s využitím výpočetní techniky.

 • Od pondělí 5. 10. do pátku 16. 10. bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu prezenční výuky s využitím výpočetní techniky.

 • Odborný výcvik není dotčen výše uvedenými opatřeními a realizuje se dle pokynů učitelek odborného výcviku a aktuálně platných hygienických předpisů.

 • Žáci mají možnost si individuálně zapůjčit notebook nebo iPad ze školy pro zapojení se do distanční výuky. Přednost mají žáci posledních ročníků. Zapůjčení bude probíhat ve čtvrtek po 14:30 v učebně F nebo na základě individuální domluvy v pátek 2. 10. či jindy.

 • Hlavním komunikačním kanálem je školní email (a další Google aplikace) a Škola Online. Sledujte rovněž web, Facebook nebo Instagram školy.

Pravidla distanční výuky

 1. Výuka probíhá dle běžného rozvrhu, ale v online prostředí. Žák se připojuje do videohovorů, jejichž harmonogram je dán rozvrhem.

 2. Pracujeme primárně skrze aplikaci Google Classroom (učebna), další Google aplikace (Meet, email, dokumenty apod.) nebo Zoom (převážně cizí jazyky).

 3. Účast na distanční výuce je ze zákona povinná.

 4. Pro omlouvání neúčasti na distanční výuce platí stejná pravidla jako při běžné prezenční výuce. V případě neúčasti je nutné se řádně omlouvat třídnímu učiteli a vyučujícímu daných předmětů.

 5. Žák se povinně účastní videohovorů a odevzdává zadané úkoly dle pokynů vyučujícího do stanoveného termínu. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže odevzdat úkol v termínu, musí se omluvit učiteli a domluvit se na dalším postupu.

 6. Hodnocení v distanční výuce má stejnou váhu a pravidla jako v běžné prezenční výuce.

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 13. říjnu 2020

Dobrý den, dovolte mi vás informovat o aktuální situaci.

 • Dne 12. října oznámila na tiskové konferenci Vláda ČR další opatření, které se týkají provozu středních škol.

 • Dojde k uzavření středních škol, a to včetně odborného výcviku od středy 14. října. Dnes (13. října) je tedy poslední den odborného výcviku pro 2KKP (včetně pracoviště v nemocnici).

 • S obnovením prezenční výuky se zatím počítá v pondělí 2. listopadu.

 • Přechází se tedy plošně na distanční formu výuky.

 • Přeji vám pevné zdraví a děkuji za spolupráci.


Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 6. listopadu 2020

 • Stále probíhá distační forma výuky ve všech oborech včetně odborného výcviku.

 • Aktualizovali jsme pokyny pro vyučující pro realizaci distanční výuky.

 • Výuka nyní bude více asynchronní, tzn. bude se ve větší míře kombinovat výuka prostřednictvím videokonferencí a samostatných prací, jejichž vypracování a odevzdání si žák sám řídí.

 • V platnost vešel dodatek ke Školnímu řádu - Pravidla distanční výuky

 • Ve středu 11. listopadu proběhnou třídní schůzky. Třídní učitelé budou informovat zákonné zástupce o podrobnostech konání. Schůzky proběhnou z pochopitelných důvodů online.

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 23. listopadu 2020

Provoz školy od 25. 11. 2020

Třídy 3KKP a 4HML - prezenční výuka dle běžného rozvrhu.

Třída 3P dálkového studia začíná v úterý 1. 12. 2020 dle rozvrhu ve Škole On-Line.

Třída 3PB v Ústí nad Labem začíná v sobotu 5. 12. 2020 konzultacemi v kanceláři školy v Klíšské ulici 2058/33.

---------

Odborný výcvik:

Třída 2KKP (od 25. 11. 2020)

 • Kuchař - číšník: školní restaurace

 • Kadeřník: školní kadeřnictví / učebna

 • Prodavač: provozovny

Třída 1KČP (od 30. 11. 2020)

 • Kuchař - číšník: pondělí až středa distanční online výuka, čtvrtek a pátek školní restaurace a učebna

 • Prodavač: provozovny (nebo dle pokynů vyučujících)

Třída 1K (od 30. 11. 2020)

 • Kadeřník: školní kadeřnictví / učebna

Třída 3KKP (od 30. 11. 2020)

 • Kuchař - číšník: pondělí až čtvrtek školní restaurace, pátek učebna ve škole

 • Kadeřník: školní kadeřnictví / učebna

 • Prodavač: provozovny (nebo dle pokynů vyučujících)

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 30. listopadu 2020

Provoz školy od 7. 12. do 22. 12. 2020

Třídy 3KKP, 4HML, 3P a 3PB - výuka dle běžného rozvrhu.

---------

Nasazení tříd při návratu do školy - rotační výuka

7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020

Škola:

 • 1HML, 4HML

 • 1K, 1KČP, 3KKP

 • 1. a 3. ročníky dálkového studia

Praxe:

 • 2KKP

Distanční výuka:

 • 2HML, 3HML, 2. ročník dálkového studia

14. - 18. 12. 2020

Škola:

 • 2KKP

 • 2HML, 2MCR, 3HML, 4HML

 • 2. a 3. ročníky dálkového studia

Praxe:

 • 1K, 1KČP, 3KKP

Distanční výuka:

 • 1HML, 1. ročník dálkového studia

---------

Odborný výcvik:

Třída 2KKP (od 7. 12. 2020)

 • Kuchař - číšník: školní restaurace

 • Kadeřník: školní kadeřnictví a kadeřnictví v nemocnici (dle pokynů vyučujících)

 • Prodavač: provozovny / učebna

Třída 1KČP (od 14. 12. 2020)

 • Kuchař - číšník: pondělí až středa distanční online výuka, čtvrtek a pátek školní restaurace a učebna

 • Prodavač: provozovny (nebo dle pokynů vyučujících)

Třída 1K (od 14. 12. 2020)

 • Kadeřník: školní kadeřnictví / učebna

Třída 3KKP (od 14. 12. 2020)

 • Kuchař - číšník: pondělí až čtvrtek školní restaurace, pátek učebna ve škole

 • Kadeřník: školní kadeřnictví a kadeřnictví v nemocnici

 • Prodavač: provozovny (nebo dle pokynů vyučujících)

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Aktuální situace k 30. prosinci 2020

Provoz školy od 4. 1. 2021

Dle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 přechází střední školy opět na plně distanční formu výuky.

Od pondělí 4. ledna 2021 proto bude probíhat výuka online. A to včetně odborného výcviku. Žáky a studenty prosím o respektování pokynů vyučujících.

Pravidla distanční výuky:

 1. Výuka probíhá dle běžného rozvrhu, ale v online prostředí. Žák se připojuje do videohovorů, jejichž harmonogram je dán rozvrhem.

 2. Pracujeme primárně skrze aplikaci Google Classroom (učebna), další Google aplikace (Meet, email, dokumenty apod.) nebo Zoom (převážně cizí jazyky).

 3. Účast na distanční výuce je ze zákona povinná.

 4. Pro omlouvání neúčasti na distanční výuce platí stejná pravidla jako při běžné prezenční výuce. V případě neúčasti je nutné se řádně omlouvat třídnímu učiteli a vyučujícímu daných předmětů.

 5. Žák se povinně účastní videohovorů a odevzdává zadané úkoly dle pokynů vyučujícího do stanoveného termínu. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže odevzdat úkol v termínu, musí se omluvit učiteli a domluvit se na dalším postupu.

 6. Hodnocení v distanční výuce má stejnou váhu a pravidla jako v běžné prezenční výuce.

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,


dovolte mi vás seznámit se způsobem předání výsledků žáků za první pololetí tohoto školního roku. Vzhledem k epidemiologické situaci není možné předat výpisy z vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna běžnou formou. Výsledky vám budou dostupné ve Škole Online zítra od 13:00. Žákům budou zaslány výpisy emailem na jejich školní adresu. Po obnovení prezenční výuky budou výpisy ihned předány v tištěné podobě.


První, druhé a třetí ročníky maturitních oborů a první dva ročníky učebních oborů jsou hodnoceny ve všech předmětech rovněž nebo výhradně slovně. Jsme přesvědčeni, že takové slovní hodnocení je lepší zpětnou vazbou než pouhá známka.


Pro zobrazení slovního hodnocení je nutné ve Škole Online najet počítačovou myší na zkratku „SL.“ nebo na známku v sekci „Hodnocení žáka/studenta“. Používejte prosím Školu Online v běžném webovém prohlížeči.


Děkuji vám za spolupráci v prvním pololetí a těším se na druhou část školního roku. Věřme, že se věci začnou brzo vracet do běžných kolejí.


S pozdravem


Ing. Richard Červený

ředitel školy


Aktuální situace k 21. dubnu 2021

Provoz školy od 26. 4. 2021

Vážení studenti, zákonní zástupci,


od pondělí 26. dubna se znovu zahajuje výuka odborného výcviku. Začíná třída 2KKP a opatření se vztahuje i na praktickou výuku oboru hotelnictví. Dbejte prosím pokynů svých vyučujících (čas, místo a další organizační záležitosti).

Teoretická výuka je i nadále distanční.

Osobní přítomnost ve škole - na praxi je však podmíněna absencí příznaků onemocnění COVID-19 a podmínkou podstoupení testování.

Každý je povinen si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty podle platného mimořádného opatření MZd (respirátor). V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Testování se provádí neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem v přízemí budovy školy v učebně K. Přijďte prosím včas, na vyhodnocení testu se čeká 15 minut. O výsledku testu se provede zápis. Instruktážní video k testování naleznete na webových stránkách školy v sekci Distanční výuka.

Testování se neprovádí u osoby, která doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Těšíme se na Vás

Ing. Richard Červený, v. r., ředitel školy

Zahájení školního roku 2021/2022

Pozvánka

Vážené studentky, vážení studenti,


zvu vás na zahájení školního roku 2021/2022, které proběhne ve Sportovní hale Pod Lipou (Vědomice 15) ve středu 1. září 2021 v 8.15 hodin. Těším se na vás!


Ing. Richard Červený v. r.

ředitel školy


Hygienická pravidla a nařízení od 1. září 2021

Zahájení školního roku

 • Při příchodu a pohybu po sportovní hale mějte řádně nasazen respirátor.

 • Všichni studenti budou testováni neinvazivními antigenními testy před začátkem zahájení školního roku (a následně 6. a 9. září). Při příchodu se shlukujte dle tříd u vašeho třídního učitele, který rozdá testy a bude koordinovat samotné testování svých studentů.

 • Výjimky z testování jsou následující:

  • ukončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování, nutné doložení lékařskou zprávou nebo v aplikaci),

  • v uplynulých 180 dnech prodělaný koronavirus (nutné doložení lékařskou zprávou nebo v aplikaci),

  • doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě.

   • Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

 • Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.Pohyb ve škole

 • Při vstupu do školy si musí nasadit respirátor všichni příchozí (žáci, zaměstnanci, třetí osoby).

 • Po příchodu do školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou.

 • Po usednutí do lavice si respirátory mohou sundat žáci po koronaviru, ukončeném očkování či s negativním testem, nemusí je mít při TV a př svačině.

 • Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

Aktuální situace ke 3. lednu 2022

Dobrý den,

dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vás musím informovat o následujícím nově platném mimořádném opatření. Veškeré informace naleznete rovněž na www.edu.cz. Zároveň vám i touto cestou přeji vše nejlepší do nového roku 2022.

S pozdravem, R. Červený

Pro žáky, kteří se budou v prvním nebo ve druhém lednovém týdnu účastnit lyžařského kurzu, platí kromě obecných nařízení viz dále i následující:

 • Neočkovaní žáci a žáci, kteří nemoc Covid-19 v posledním půl roce neprodělali, musí předložit při nástupu do autobusu potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starším než 72 hodin. Odpadá tedy nutnost se nechat otestovat ještě v průběhu pobytu. Tato výjimka platí pro žáky mladší 18 let.

 • Žáci i zaměstnanci školy budou před nástupem do autobusu otestováni antigenním testem pro vyloučení onemocnění. Testování antigenním testem může být nahrazeno negativním výsledkem absolvovaného PCR testu viz výše.

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 (a která je dostupná ZDE), a to že

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,

  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v

  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,

  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,

  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a

  • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Podpora

Problém s přihlášením do školního Google účtu? Kontaktujte ředitele na cervenyr@podripskaskola.cz nebo 723 829 67 (nejlépe SMS)

Nemáte funkční heslo do Školy Online? Kontaktujte paní Červenou na cervena@podripskaskola.cz nebo přímo v kanceláři školy.

Aktuální situace k 23. lednu 2022 - karanténa školy a přechod na online výuku

Dobrý den,

současná masivní vlna Covid-19 dostihla i naši školu. Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí bylo rozhodnuto o karanténě celé školy do středy 26. ledna.

Proto bude výuka probíhat on-line formou od pondělí 24. do středy 26. ledna. Omezení se týká rovněž odborného výcviku ve školních i externích provozovnách a dálkového studia dne 25. ledna.

Návrat do školy proběhne ve čtvrtek 27. ledna. Hned po příchodu bude každý testován antigenním testem. Ve všech vnitřních prostorech školy budeme nosit respirátor do pondělí 31. ledna. Doporučuji ovšem toto nařízení dodržovat i nadále.

V souladu s mimořádným opatřením jsme předali KHS osobní údaje a kontakty žáků a učitelů, kteří byli v rizikovém kontaktu. Do 24 hodin by měla přijít SMS s pokyny o karanténě a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.

On-line výuka bude probíhat v prostředí Google Classroom a Meet (nebo jinak dle pokynů vyučujících). Řídíme se rozvrhem, tzn. na začátku každé hodiny (či vícehodinnového bloku) se spojíme v Google Meet skrze odkaz v příslušném kurzu v Google Classroom. Výuka je povinná a bude se evidovat i docházka.

Pokud budete mít nějaký technický problém či dotaz, tak se prosím obraťte na svého třídního učitele nebo přímo na mě.

Děkuji za spolupráci, pochopení a přeji všem hodně zdraví

Ing. R. Červený, ředitel školy

tel.: 723 829 267

email: cervenyr@podripskaskola.cz

Ing. H. Bílíková, zástupkyně ředitele

tel.: 602 356 160

email: hbilikova@podripskaskola.cz

Hlavní platforma pro distanční výuku

Potřebujete klíč od svého vyučujícího

Dvojjazyčná učebnice v němčině a češtině

Aplikace pro videochat (výuka jazyků)

Škola OnLine

Webové stránky školy

Instagram školy

Facebook školy