หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 6

ประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 กำหนดการรายงานตัว

ประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษา

ประกาศผู้มีสิทธิ์เรียน (เพิ่มเติม) ประกาศผู้มีสิทธิ์เรียน รายชื่อแนบท้ายประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ ยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียน การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชุดเรียนภาคทฤษฎี ชุดฝึกภาคปฏิบัติ

ประกาศเรียกตัวสำรอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ใบรายงานการตรวจร่างกาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระเบียบการสอบและการประกาศผล

ใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF คลิกเพื่อดาวน์โหลด word

คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ คุณสมบัติผู้เรียนและการสมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร แผนการดำเนินงาน

หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงโรงพยาบาล/สสจ ถึงโรงเรียนมัธยม

คำถามที่พบบ่อย