โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

เรื่อง ทบทวนและอัพเดทการประเมินและการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย

11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการศิษย์เก่าพระปกเกล้า บัญชีเลขที่ 204 0 51091 5 ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ chompoo1@pnc.ac.th (โปรดระบุรายชื่อในหลักฐานโอนเงินให้ชัดเจน กรณีโอนเงินรวมให้ใส่ชื่อครบทุกท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย) : สามารถโอนเงินได้ทุกช่องทาง เช่น online, ATM สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร/Line ID : 081 8644 782 (ชมพู เนินหาด) กรุณาโอนเงินภายใน 30 มกราคม 2562