>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี <<

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562