Energetsko in gradbeno projektiranje

PLANETVIDA d.o.o. | Telefon: 041-215-484 | E-pošta: info@planetvida.net

ENERGETSKE IZKAZNICE in ENERGETSKO SVETOVANJE

Izdelujemo energetske izkaznice za vse vrste objektov. Energetska izkaznica je javna listina, s podatki o energijski učinkovitosti stavbe ali posameznega stanovanja in vsebuje tudi priporočila za povečanje energijske učinkovitosti.

Izdelali smo preko 200 energetskih izkaznic stanovanjskih in poslovnih objektov. Odlikuje nas visok nivo strokovnega znanja in ugodne cene.

Strankam nudimo tudi nasvete glede investicij v ukrepe za dvig energijske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v stavbah.

Če želite ponudbo za energetsko izkaznico ali energetsko svetovanje, nam pošljite povpraševanje.

IZRAČUN KOREKTURNIH FAKTORJEV PRI OGREVANJU STANOVANJ V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Izdelujemo izračune korekturnih faktorjev porabniških deležev posameznih delov stavbe za ogrevanje. Izračuni se izvajajo zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti na enoto ogrevane površine.

Izračune izdelujemo v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l. RS št. 82/15 in dopolnitev v Ur.l. RS št. 61/16).

Uporaba korekturnih faktorjev omogoča bolj pravično delitev stroškov ogrevanja med posamezne stanovanjskimi enotami v stavbi s skupim sistemom ogrevanja.

Če želite ponudbo za izdelavo izračuna korekturnih faktorjev, nam pošljite povpraševanje.

ELABORATI GRADBENE FIZIKE in IZRAČUNI TOPLOTNIH PREHODNOSTI KONSTRUKCIJ

Nameravate energetsko sanirati fasado, streho ali celoten objekt? Potem potrebujete elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, v katerem bo računsko določena energijska učinkovitost vaših nameravanih sanacijskih ukrepov. Elaborat gradbene fizike je tudi sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Izdelujemo elaborate gradbene fizike za vse vrste objektov. Če boste kandidirali na razpisih za nepovratne finančne spodbude Eko sklada, pa vam izdelamo tudi izračune toplotnih prehodnosti saniranih konstrukcij, ki jih morate priložiti vašim vlogam.

Če želite ponudbo za izdelavo elaborata gradbene fizike ali izračuna toplotnih prehodnosti, nam pošljite povpraševanje.

Imetnikom kartice Mozaik Podjetnih nudimo 10 % popust pri izdelavi energetske izkaznice.