plamarcell a casa

Aquí trobareu tasques i recorreguts formatius per continuar treballant aquests dies. Els grups tenen una pàgina propia a "Feines en confinament", busqueu el vostre i a treballar!!!


Tot anirà bé!!

Avui sona